Metarēķini

Horizon WEB tiek atspoguļots RVS Horizon metarēķinu saraksts, kā arī iespējams manuāli pievienot jaunus metarēķinus.(skat.Metarēķinu saraksts)

 

Kad ir veikta metarēķinu sākotnējā apstrāde, var veikt to saskaņošanu/apstiprināšanu, kurā metarēķins tiek nodots dokumenta saskaņotājiem izskatīšanai un apstiprinātājam apstiprināšanai. Uz apstiprināta metarēķina pamata iespējams ģenerēt atbilstošo apgādes dokumentu RVS Horizon.