Metarēķina ievadlogs

Ievadlogs Metarēķins ir paredzēts metarēķina datu apstrādei: datu papildināšanai un apskatei.

Metarēķins var būt izveidots digitalizācijas procesa rezultātā vai arī manuāli ievadīts.

Metarēķina papildināšana tiek veikta saskaņošanas procesā, kad saskaņotāji norāda papildus informāciju, kura ir saistoša grāmatvedības dokumentu apstrādei: Līgums, Projekts, Rēķina atbildīgais un veic izmaksu sadalīšanu pa dimensijām.

 

 

Ievadloga augšējā daļā redzams metarēķina statuss:

Pavisam iespējami statusi Saņemts, Saskaņošanā, Noraidīts, Apstiprināts un Anulēts.

Metarēķinam vēl ir iespējams statuss Nodots, kuru sistēma piešķir automātiski, kad uz metarēķina pamata ir izveidots grāmatvedības dokuments.

Statuss nomainās atkarībā no konkrētā skaņošanas etapa rezolūcijas.

Sīkāk par statusiem un to maiņu skatīt sadaļā Metarēķina statusi.

 

Laukā Dokumenta veids metarēķinam piesaista dokumenta pamatveidu, kuru izvēlas no izkrītošā saraksta: Apgādes kredītrēķins, Saņemšanas pavadzīme vai Saņ. rēķins par pakalpojumiem.

Blakus laukā no izkrītošā saraksta izvēlas atbilstošo ģenerējamo apgādes dokumentu tipu. Šis dokumenta tips tiks ņemts vērā apgādes dokumentu izveidošanas procesā RVS Horizon.

 

Ja atzīmē izvēles rūtiņu, tad, saglabājot metarēķinu, automātiski tiks piesaistīts aprites scenārijs un  metarēķins tiks  iekļauts saskaņošanas procesā.

Par metarēķinu saskaņošanas procesu skatīt Metarēķinu saskaņošana un apstiprināšana.

 

Pieejamas pogas:

tiek saglabāti ievadītie/mainītie metarēķina dati.

tiek atvērts apskatei skenētā rēķina attēls atsevišķā logā, no kura attēlu var izdrukāt, izmantojot drukāšanas pogu. Manuāli izveidotiem rēķiniem šī poga nav redzama.

atsevišķā logā tiek atvērta apskatei rezolūciju vēsture.

 

Metarēķina dati izkārtoti vairākās joslās.

Ar gaiši zilu krāsu ir iekrāsoti tie lauki, ko digitalizētājs ir atpazinis un ielasījis. Informācija no šiem laukiem uz RVS Horizon Apgādes moduli netiks nodota, tāpēc jābūt atrastai Horizon klasifikatoru datu atbilstībai attiecīgajos baltajos ievadlaukos, ko veic manuāli vai izpilda digitalizētājs, ja ir bijis noslēgts attiecīgs līgums par klasifikatoru pielasīšanu. Horizon Web nav iespējams pievienot jaunas klasifikatoru vērtības.

 

Galvenes joslā pieejami lauki:

Numurs

dokumenta numurs un sērija;

Datums

dokumenta izveides datums;

Summa apmaksai

summa apmaksai.

Valūta

dokumenta pamatvalūta, valūtas kods.

2.valūta

dokumenta otrā valūta, valūtas kods.

 

Zemāk redzamajām joslām, noklikšķinot uz , josla tiek atvērta apskatei un apstrādei. Ikona maina izskatu uz un, atkal noklikšķinot uz tās ar peli, josla tiek savilkta uz augšu.