Apstiprināšanas uzdevumu (AU) saraksts

Katram saskaņojamo dokumentu veidam atbilst savs apstiprināšanas uzdevumu saraksts: Apstiprināšanas uzdevumi -> Noteikta veida saskaņojamo dokumentu apstiprināšanas uzdevumi,

kā arī ir pieejams visu veidu kopējais saraksts:Apstiprināšanas uzdevumi -> Visi.

Apstiprināšanas uzdevumu izvēlnē redzamie saskaņojamo dokumentu veidi ir atkarīgi no iegādātās Horizon WEB komplektācijas.

 

Izvēloties nepieciešamo apstiprināšanas uzdevumu veidu, tiek atvērts attiecīgā lietotāja apstiprināšanas uzdevumu saraksts, kuros viņš ir kā Izpildītājs vai Autors .

 

 

Visu veidu Apstiprināšanas uzdevumu saraksti pēc izskata un pieejamām darbībām ir līdzīgi.

Sarakstā redzami pēc atlases kritēriju joslā uzdotajiem nosacījumiem atlasītie ieraksti.

Ja  tiek atzīmēta izvēles rūtiņa Atlasīt visus uzdevumus, tad nospiežot pogu , sarakstā redzami arī apstiprināšanas uzdevumi, kuri ir izpildīti .

 

Apstiprināšanas uzdevumus iespējams izpildīt pa vienam, atverot konkrēto apstiprināšanas uzdevumu, vai arī uzreiz vairākus no saraksta.

 

Lai varētu izpildīt vienu konkrētu apstiprināšanas uzdevumu, noklikšķina ar peli uz sarakstā izvēlēta ieraksta - tiek atvērts Apstiprināšanas uzdevuma logs.

 

Ja vairākiem pieteikumiem nav nepieciešama sīkāka izvērtēšana un ir jānorāda viena un tā pati rezolūcija, tad šos Apstiprināšanas uzdevumus var izpildīt visus uzreiz vienlaicīgi.

Lai izpildītu uzreiz vairākus apstiprināšanas uzdevumus, tad sarakstā atzīmē izvēles rūtiņas pie nepieciešamajiem ierakstiem  vai atzīmē izvēles rūtiņu Atzīmēt visus šajā lapā un izvēlas nepieciešamo darbību, nospiež pogu , vai .

 

Apstiprinot vai Noraidot, ja ir pieejamas vairākas rezolūcijas, tad pēc attiecīgās pogas nospiešanas tiek piedāvāta izvēlne, kurā iespējams izvēlēties nepieciešamo rezolūciju, noklikšķinot uz tās ar peli.

 

 

Pāradresējot Apstiprināšanas uzdevums tiks nodots citam apstiprinātājam tādā pašā statusā. Tiks izveidots jauns Apstiprināšanas uzdevums konkrētā etapa ietvaros, iepriekšējais tiks anulēts.

Tiek aktivizēts logs Pāradresācija, kurā jānorāda:

- Saskaņotājs - izvēlas personu, kurai tiks pāradresēts Apstiprināšanas uzdevums,

- Piezīmes - komentāri, kāpēc tiek veikta pāradresācija.

 

 

Atkarībā no rezolūcijas sistēma aktivizē tālākās darbības.

Ja kādu no uzdevumiem nav bijis iespējams izpildīt, tad tiek izdots attiecīgs kļūdas paziņojums.