Dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes vispārējs apraksts

Dokumentu saskaņošanas process balstās uz Apstiprināšanas uzdevumu izpildi.

Apstiprināšanas uzdevumu ģenerēšana notiek atbilstoši scenārijiem, kuri tiek definēti RVS Horizon (aprakstu par saskaņošanai nepieciešamajiem pamatdatiem un konfigurēšanu vairāk skatīt RVS Horizon dokumentāciju, grāmatu "Saskaņošanas modulis").

Atbilstošais scenārijs tiek piesaistīts jauna pieteikuma pieteikšanas brīdī (piemēram, atvaļinājuma, komandējuma pieteikumi) vai maršrutējot dokumentu (piemēram, metarēķini, līgumi).

 

Apstiprināšanas uzdevums tiek ģenerēts konkrētam darbiniekam, kuram tas ir jāsaskaņo vai jāapstiprina, uzliekot rezolūciju, atkarībā no saskaņošanas etapa.

Darbinieks, kuram jāveic dokumenta saskaņošana vai apstiprināšana, savā e-pastā saņem paziņojumu par apstiprināšanas uzdevuma izveidi (aprakstu par e-pasta konfigurēšanu skatīt RVS Horizon dokumentāciju, grāmatu "Saskaņošanas modulis").

Noklikšķinot uz vēstulē norādītās interneta adreses saites, iespējams atvērt Apstiprināšanas uzdevumu.

Apstiprināšanas uzdevumu var atvērt arī no Apstiprināšanas uzdevumu saraksta, noklikšķinot uz nepieciešamā ieraksta: Apstiprināšanas uzdevumi -> Visi vai Attiecīgais apstiprināšanas uzdevumu veids.