Apstiprināšanas uzdevums

Apstiprināšanas uzdevums satur informāciju, kas nepieciešama dokumenta saskaņošanas vai apstiprināšanas veikšanai.

Par atbildībā nodotu apstiprināšanas uzdevumu lietotājs tiek informēts, saņemot e-pasta vēstuli. Noklikšķinot uz vēstulē norādītās interneta adreses saites, iespējams uzreiz atvērt konkrēto Apstiprināšanas uzdevumu.

Apstiprināšanas uzdevumu iespējams atvērt arī no Apstiprināšanas uzdevumu saraksta.

 

 

Apstiprināšanas uzdevumam ir vairākas sadaļas. Sākotnēji atvērtā veidā redzama tikai sadaļa pamatdati, kas satur būtiskus pieteikuma datus. Sadaļas virsrakstā redzams saskaņojamā dokumenta tipa nosaukums, un tajā redzamie lauki ir atkarīgi no attiecīgā saskaņojamā dokumenta veida. Ja ar pamatdatos redzamo informāciju ir pietiekoši, tad uzreiz var izpildīt Apstiprināšanas uzdevumu, pretējā gadījumā jāatver nepieciešamās Apstiprināšanas uzdevuma sadaļas un jāveic sīkāka izvērtēšana.

 

Apstiprināšanas uzdevuma izpilde

 

Lai izpildītu Apstiprināšanas uzdevumu, tad izvēlas nepieciešamo darbību:

- dokumenta saskaņošana tiek veikta, nospiežot pogu ,

- dokumenta noraidīšana tiek veikta, nospiežot pogu ,

- dokumenta pāradresēšana citam atbildīgajam tiek veikta, nospiežot pogu .

 

Tikai Metarēķinu Apstiprināšanas uzdevumam vēl ir pieejama poga , ar kuru apstiprināšanas uzdevumu var nosūtīt atpakaļ iepriekšējam saskaņotājam , ja aktuālā soļa saskaņotājs uzskata, ka iepriekšējam saskaņotājam jāveic kādi labojumi vai papildinājumi metarēķinā. Saskaņotāja apstiprināšanas uzdevums tiek anulēts, bet iepriekšējā saskaņotāja apstiprināšanas uzdevums atgūst statusu Aktīvs. Pirmajā saskaņošanas etapā pieteikumu nosūtīt atpakaļ darbiniekam nav iespējams un poga nav pieejama.

 

Apstiprinot, Noraidot vai Pāradresējot, ja ir pieejamas vairākas rezolūcijas, tad pēc attiecīgās pogas nospiešanas tiek piedāvāta izvēlne, kurā iespējams izvēlēties nepieciešamo rezolūciju, noklikšķinot uz tās ar peli.

 

Pāradresējot Apstiprināšanas uzdevums tiks nodots citam apstiprinātājam tādā pašā statusā. Tiks izveidots jauns Apstiprināšanas uzdevums konkrētā etapa ietvaros, iepriekšējais tiks anulēts.

Tiek aktivizēts logs Pāradresācija, kurā jānorāda:

- Saskaņotājs - izvēlas personu, kurai tiks pāradresēts Apstiprināšanas uzdevums,

- Piezīmes - komentāri, kāpēc tiek veikta pāradresācija.

 

 

Atkarībā no rezolūcijas sistēma aktivizē tālākās darbības.

Ja kādu no uzdevumiem nav bijis iespējams izpildīt, tad tiek izdots attiecīgs kļūdas paziņojums.

 

 

Kad Apstiprināšanas uzdevums izpildīts, pieejama poga . Poga ir pieejama līdz brīdim, kamēr nākamā etapa saskaņotājs nav uzsācis izpildīt viņam uzdoto Apstiprināšanas uzdevumu.

Iespēja anulēt Apstiprināšanas uzdevumu ir pieejama tikai scenārija atbildīgajai personai RVS Horizon.

 

 

Sadaļa Rezolūciju vēsture

 

Sadaļā Rezolūciju vēsture redzama informācija par iepriekšējiem saskaņojumiem.

 

 

 

Sadaļa Dokumenta detaļas

 

Sadaļā Dokumenta detaļas pieejama pilna saskaņojamā dokumenta informācija, kuru nepieciešams aplūkot gadījumos, kad ar pamatdatiem nepietiek vai nepieciešams veikt papildinājumus.

 

 

 

 

Sadaļa Uzdevuma detaļas

 

Sadaļā Uzdevuma detaļas pieejama informācija par apstiprināšanas uzdevumu.

 

 

 

Sadaļa Solis

 

Sadaļā Solis pieejama informācija par saskaņošanas procesa soļiem un aktuālo soli, kas tiek izcelts ar iekrāsojumu.