WEB lietotāju tiesības autotransportam

Lietotāju piekļuves tiesības Horizon WEB tiek administrētas Horizon, izmantojot lietotāju tiesību lomas (Sistēma -> Administrēt -> Lomas). Tajās atzīmē, kādas Horizon WEB autotransporta sarakstu izvēlnes ir redzamas Web lietotājam.

 

Atbilstoši tiesību punktiem, ir pieejamas tiesības uz šādiem sarakstiem:

 

Autotransporta kartītes

Maršruti

Ceļazīmes

 

Web lietotāja tiesības katrā no minētajiem sarakstiem papildus tiek ierobežotas atkarībā no tā, vai šis lietotājs Horizon autotransporta kartītē ir definēts kā autovadītājs (var būt vairāki) vai galvenais autovadītājs (var būt tikai viens).

 

Jebkurš autovadītājs (arī galvenais) vienlaikus var būt arī vadītājs. Vadītāja un padoto hierarhija tiek definēta administratīvo struktūrvienību un apstiprinātāju sarakstos. Gan vadītājam, gan padotajam jānorāda viena un tā pati Administratīvā struktūrvienība (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Jauns/Labot/Skatīt lappusē Saistītie dati hierarhiskajā sarakstā, izvēloties Personas amatu dati.)

 

Lai vadītājam būtu tiesības apstiprināt dokumentus, tam jābūt ievadītam Apstiprinātāju klasifikatorā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji vai Pamatdati -> Personāla uzskaite  -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji).