WEB lietotāju automātiskā ģenerēšana

WEB lietotāju iespējams pievienot automātiski, ģenerējot no RVS Horizon.

Darbība Izveidot WEB lietotājus ir pieejama pamatdatu sarakstos:

 - Personu kartītes (Pamatdati - Personāla uzskaite )

 - Personu saraksts (Pamatdati - Uzņēmums )

 - Lietotāji (Pamatdati - Kases sistēmas)  

Sarakstā iezīmē lietotājus un izvēlnē izvēlas darbību: Darbības ar WEB lietotājiem -> Izveidot WEB lietotājus.

 

 

 

Tiek atvērts logs WEB lietotāju izveide/ labošana

Darbība ne tikai ģenerē WEB lietotāju kartītes jauniem darbiniekiem, bet arī labo kontaktinformāciju esošiem WEB lietotājiem, nolasot datus no atbilstošās personas kartītes.

 

 

 

 

 

Lai WEB lietotājs/lietotāji varētu izmantot Windows domēna autorizēšanos, jāizvēlas Autentifikācijas veids Domēna vārds un Domēns laukā jāievada domēna vārds.

 

Laukā Pieejas vārda šablons iespējams izvēlēties kādu no pieejas vārda (login name) ģenerēšanas šabloniem.

 

Lauku Horizon lietotājs aizpilda ar WEB lietotājam/lietotājiem piesaistīto Horizon lietotāju (RVS Horizon izvēlne Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji).

Atbilstoši piesaistītajam Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.

 

Ja plānots, ka WEB lietotājs darbosies ar HOP, jāatzīmē WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP.

 

Atzīmējot Sūtīt paroles saiti un izvēloties Saites sākuma daļu, lietotājs uz kartītē norādīto e-pastu saņems paroles saiti. Ja izvēlas nesūtīt paroles saiti vai lietotājam nav e-pasta, tad visiem uzģenerētajiem lietotājiem katram atsevišķi ievadformā Horizon WEB lietotājs manuāli jānomaina paroles.

 

Darbība Izveidot WEB lietotāju strādā ar iezīmētajām rindām. Ja darbiniekam jau ir izveidots WEB lietotājs, izpildot šo Darbību, sistēma neveidos vēl vienu lietotāju, bet gadījumā, ja atzīmēts papildu parametrs “Esošiem WEB lietotājiem labot kontaktinformāciju”, aktualizēs vērtības WEB lietotāja kartītes laukos Vārds, Uzvārds un E-pasts.

 

Ar aktivizēto darbības papildu parametru “Atvērt apstrādāto WEB lietotāju sarakstu”, Darbības izpildes beigās tiks atvērts Horizon WEB lietotāji saraksts ar tiem lietotājiem, kuri izpildes laikā tika apstrādāti (izveidoti vai laboti). No šī saraksta var uzreiz apskatīt Darbības izpildes rezultātus, nepieciešamības gadījumā papildinot vai dzēšot kartīšu datus.

 

Pēc lauku aizpildes un nospiežot pogu Turpināt, tiek veidoti Horizon WEB lietotāji. Detalizēta informācija par katra WEB lietotāja izveides procesu būs redzama atvērtajā WEB lietotāju izveide/ labošana logā.