Vienreizējo samaksu pieteikumi

Horizon WEB pašapkalpošanās režīmā nodrošina iespēju Vienreizējo samaksu pieteikumu pieteikšanai un apstiprināšanai.

Vienreizējo samaksu pieteikumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto pieteikuma apstrāde tiek veikta RVS Horizon.