Veicamo darbību apraksts

Darba laika uzskaites veikšana pa funkcijām nodrošina šādas darbības:

 

darbinieka izvēle laika uzskaites veikšanai;

sagaidāmā un ievadītā laika attēlošana;

laika ievade pa funkcijām;

datu saņemšana no sava Outlook kalendāra;

ievadītā laika kopēšana no iepriekšējā perioda;

sagaidāmā un ievadītā laika kopsummu attēlošana;

laika pārskata attēlošana;

nepieteiktā laika pieteikšana;

sagaidāmā laika korekciju veikšana;

ievadītā laika pieteikšana un saskaņošana;

Laikrakstis pieteikumu izveidošana;

noraidītā laika ieraksta atkārtota ievade.