Vārda dienas

Izvēlne: Iestādes dati -> Vārda dienas.

 

Sadaļā Vārda dienas iespējams atlasīt uzņēmuma/iestādes darbiniekus, kuriem norādītajā laika periodā ir vārda dienas.

Nepieciešamo laika periodu iespējams norādīt atlases nosacījumu joslā: atzīmējot izvēles rūtiņu Par mēnesi un ievadot nepieciešamo mēnesi, dati tiks atlasīti par konkrēto mēnesi vai norādot: Periods no: - Periods līdz:, dati tiks atlasīti par šo konkrēto laika periodu.

Vēl iespējams uzdot šādus atlases parametrus:

- norādīt konkrētu Struktūrvienību un pazīmi Atlasīt arī no apakšstruktūvienībām - ja atzīmēta izvēles rūtiņa, tiks atlasītas norādītās struktūrvienības un tajā ietilpstošo apakšstruktūrvienību darbinieki;

- norādīt konkrēta darbinieka Vārdu un Uzvārdu.

Nospiežot pogu , sarakstā tiks atlasīti darbinieki pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.