Konfigurācijas uzstādījumi RVS Horizon

Šajā dokumentācijas daļā aprakstīti resursu vadības sistēmas Horizon uzstādīšanas un konfigurēšanas nosacījumi, kas nepieciešami Horizon WEB funkcionalitātes nodrošināšanai.

 

Horizon WEB veic informācijas atspoguļošanu no RVS Horizon  - visa pieslēgšanās, personu identifikācija (darbinieks/vadītājs), lomu sadale u.c. darbības tiek konfigurētas RVS Horizon un dati tiek uzglabāti Horizon datu bāzē.