Horizon WEB Uzskaites parametri

RVS Horizon sistēmā tiek definēti Horizon WEB darbībai nepieciešamie uzskaites parametri.

 

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Lappuse Horizon WEB.

 

 

Lappuse Personāla informācija

Ierobežot kontaktgrāmatas atskaites

Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad lauki Kontaktgrāmatas atskaite un Kontaktgrāmatas atskaites kopija ir neaktīvi - lietotājs pats nevar norādīt, kura atskaite ir jāizmanto saraksta drukāšanai, tiek piedāvātas visas.

Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad aizpildīšanai ir pieejami lauki Kontaktgrāmatas atskaite un Kontaktgrāmatas atskaites kopija.

Tikai izvēlētās izdrukas formas tiks piedāvātas, ja lietotājs vēlēsies veikt kontaktu grāmatas saraksta drukāšanu.

Kontaktgrāmatas atskaite

var norādīt to izdrukas formu, kas ir jāpiedāvā drukājot kontaktu grāmatas sarakstu.

Kontaktgrāmatas atskaites kopija

var norādīt to izdrukas formas kopiju, kas atbilst laukā Kontakgrāmatas atskaite norādītajai izdrukas formai.

Algu lapiņas rindās

Parametrs nosaka Horizon WEB sadaļas Algas lapiņas rindās pieejamību: Mani dati -> Personāla informācija -> Algas lapiņas rindās  - šī sadaļa redzama, ja izvēles rūtiņa atzīmēta.

Gads/ mēnesis, no kura rādīt algu lapiņas

Parametrs nosaka gadu un mēnesi, no kura Horizon WEB tiks rādītas algu lapiņas rindās.

Algu lapiņas pa mēnesi

Parametrs nosaka Horizon WEB sadaļas Algas lapiņas pa mēnešiem pieejamību: Mani dati -> Personāla informācija -> Algas lapiņas pa mēnešiem  - šī sadaļa redzama, ja izvēles rūtiņa atzīmēta.

Atskaite mēneša algas lapiņām

Algu lapiņas mēneša atskaite, kura lietotājam tiek atvērta uz ekrāna sadaļā Mani dati -> Algas lapiņas pa mēnešiem - izvēlei pieejamas atskaites izdrukas formas no RVS Horizon sadaļas Atskaites -> Algas -> Kopējās algu lapiņas.

Otra atskaite mēneša algas lapiņām

Otra Algu lapiņas mēneša atskaite (piemēram, Algu lapiņa angliski), kura lietotājam tiek atvērta uz ekrāna sadaļā Mani dati -> Algas lapiņas pa mēnešiem - izvēlei pieejamas atskaites izdrukas formas no RVS Horizon sadaļas Atskaites -> Algas -> Kopējās algu lapiņas.

Rādīt slodzes

 

nosaka kādi Personas amata dati tiek rādīti sadaļas Amata dati: Mani dati -> Amata dati sarakstā Darbinieka personas amata dati - iespējams norādīt kādus Personas amata datus rādīt: Visus, Pēdējos vai Sākot no un norāda konkrētu datumu.

Datums, no kura rādīt pastāvīgās piemaksas

norāda datumu datumu, no kura Horizon WEB rādīt pastāvīgās piemaksas sadaļas Amata dati: Mani dati -> Amata dati sarakstā Pastāvīgās piemaksas. Ja piemaksa ir vai ir bijusi aktīva norādītajā laika periodā, tad šī pastāvīgā piemaksa tiek attēlota.

Rādīt tiesiskās attiecības

Parametrs nosaka Horizon WEB sadaļas Mani dati -> Amata dati saraksta Tiesiskās attiecības pieejamību - iespējams norādīt Nerādīt, Rādīt visas vai Rādīt aktīvās.

Rādīt iestādes nosaukumu tiesiskajām attiecībām

Parametrs nosaka Horizon WEB sadaļas Mani dati -> Amata dati saraksta Tiesiskās attiecības kolonnas Iestādes nosaukums pieejamību - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad tiesiskajām attiecībām tiks rādīts iestādes nosaukums.

Datums, no kura rādīt prombūtnes

Parametrs nosaka datumu, no kura Horizon WEB rādīt darbinieku prombūtnes sadaļā: Mani dati -> Prombūtnes.

Lauku grupa IIN atskaite


Paziņojumu par IIN rādīt no nākamā gada

norāda datumu, no kura Horizon WEB sadaļā Mani dati -> Paziņojums par IIN būs pieejama atskaite Paziņojums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli par iepriekšējo gadu.

Piemēram, norādot datumu 1.februāris, 2010.gada Paziņojums par IIN Horizon WEB būs pieejams 2011.gada 1.februārī.

Gads no

      atskaite

Parametru kombinācija ļauj definēt periodus, kuros atskaites Paziņojums par IIN atspoguļošanai Horizon WEB tiek izmantota attiecīgā atskaites forma.

Mazākais vai vienīgais no ievadītajiem gadiem nosaka, no kura gada Horizon WEB būs pieejami Paziņojumi par IIN.

Atskaites formas periodiem tiek piesaistītas no izdrukas formām,  kas pieejamas RVS Horizon atskaitei Paziņojums par IIN (summēts) (Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Paziņojums par IIN (summēts)).

Iespējams norādīt trīs atšķirīgus periodus un katram no tiem atbilstošu atskaites izdrukas formu, piemēram - no 2005.gada viena, no 2010. otra atskaites forma.

Datuma tips

pēc aprēķina datuma

pēc dokumenta datuma

Atzīmētais Datuma tips tiks ņemts vērā pēc noklusējuma.

Jāatzīmē iespēja pēc dokumenta datuma, lai tiktu precīzi atspoguļots neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem un pārējie papildus atvieglojumi.

Apaļot uzkrātās atvaļinājuma dienas

Iespējams izvēlēties veidu, kādā tiks noapaļotas uzkrātās atvaļinājuma dienas: Neapaļot, Uz augšu, Uz leju vai Matemātiski, kas tiek parādītas: Personāla dati -> Mani dati -> Amata dati lauku grupā Atvaļinājuma dienas uz šodienu redzamās uzkrātās atvaļinājuma dienas;

Personāla dati -> Manu darbinieku dati -> Pamatdati saraksta kolonnā Uzkrātās atv. dienas.

 

Lappuse Darba laika uzskaite

 

 

E-pasts darba laika uzskaites dokumentu paziņojumiem

E-pasta adrese, uz kuru sūtīt papildus paziņojumus par darba laika uzskaites (DLU) dokumentiem - iespējams norādīt kopējo grupas e-pasta adresi, atbildīgā darbinieka e-pasta adresi u.tml.

Dokumenta tipa izvēle eksportējot detalizētā DLU rindas

Ja izvēles rūtiņa atzīmēta, tad detalizētajā darba laika uzskaites dokumentā, eksportējot dokumenta rindas uz individuālo DLU dokumentu (poga ) iespējams norādīt, kādu dokumenta tipu izmantot individuālajam dokumentam.

DLU dokumenta ievadē precizējamās dimensijas

atzīmē konkrētās dimensijas, kuras būs pieejamas ievadīšanai Horizon WEB DLU dokumentos, atzīmējot izvēles rūtiņas pie nepieciešamajām dimensijām (skat.DLU dokuments, Detalizētais DLU dokuments ).

 

Lappuse NĪP skaitītāji

 

Paredzēts NĪP portālam.

 

Lappuse Failu tipi

 

Tiek nodefinēts, kādi failu tipi būs atļauti augšupielādei Horizon WEB.