Uzskaites laika veidi

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Uzskaites laika veidi.

 

Jābūt aprakstītiem plānošanā izmantojamiem Uzskaites laika veidiem.

 

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformas Uzskaites laika veids lappusē Apraksts jāaizpilda ievadlauki:

Kods

uzskaites laika veida kods;

Nosaukums

uzskaites laika veida nosaukums;

Stundu tips

izvēlas vērtību no lejupvērstā saraksta:

Darba stundas – šis tips tiek izmantots tiem uzskaites laika veidiem, kas paredzēti darba plānošanai (analogs laukam „Alga” no Darba laika uzskaites dokumenta);

Nakts stundas – šis tips paredzēts tiem uzskaites laika veidiem, kas paredzēti nakts stundu uzrādīšanai (analogs laukam „Nakts stundas” no Darba laika uzskaites dokumenta);

Svētku stundas - šis tips paredzēts tiem uzskaites laika veidiem, kas paredzēti svētku stundu uzrādīšanai (analogs laukam „Svētku stundas” no Darba laika uzskaites dokumenta);

Pusdienlaika stundas – šis tips paredzēts, ja plānošanas procesā ir nepieciešams izmantot Neapmaksājamo pusdienlaiku.

Izmantot aizvietošanai

atzīmē izvēles rūtiņu, ja šis Uzskaites laika veids tiks izmantota aizvietošanai, pieejams tikai ar individuālo  licenci.

Neiekļaut normas stundu izlietojumā

atzīmē izvēles rūtiņu,  ja šim Uzskaites laika veidam stundas netiks iekļautas normu stundu izlietojumā. Tas nodrošina iespēju plānoto apmaksāto darba laiku nekontrolēt pret normas stundām.

Piezīmes

ja nepieciešams, pievieno komentārus;

Krāsa

iespējams norādīt krāsu, kādā šis uzskaites laika veids tiks attēlots grafiskajā plānā un Faktā pa pulksteņiem. Tiek piedāvāts izvēlēties no Krāsu saraksta Pamatdati -> Uzņēmums -> Krāsas.

Katram Uzskaites laika veidam var norādīt atšķirīgu krāsu.

 

 

Ievadformas Uzskaites laika veids lappusē Saistītie dati redzams, kādai Uzskaites laika konfigurācijai attiecīgais Uzskaites laika veids ir piesaistīts.

 

Ja izveidotajam uzskaites laika veidam tips ir „Darba stundas”, tad šo ierakstu ir iespējams izvēlēties Konfigurācijas logā, lai norādīto sistēmā izmantojamo noklusēto uzskaites laika veidu. Uzskaites laika veidus ar šo tipu iespējams piesaistīt arī konkrētai Plānošanas vienībai, lai norādītu individuālo uzskaites laika veidu.

Izveidotie uzskaites laika veidi, kuriem tips ir „Darba stundas” ir pieejami grafiskā plāna un Fakta pa pulksteņiem intervāla rediģēšanas logā (skat.Plāns sadaļu "Intervāla rediģēšana).