Uzskaites laika konfigurācijas

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Uzskaites laika konfigurācijas.

 

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformas Uzskaites laika veids lappusē Apraksts jāaizpilda ievadlauki:

Kods

uzskaites laika konfigurācijas kods;

Uzskaites laika veids

norāda Uzskaites laika veidu, izvēlas no piedāvātā saraksta Uzskaites laika veidi;

Spēkā no

datums, no kura konfigurācija ir spēkā;

līdz

datums, līdz kuram kura konfigurācija ir spēkā;

Samaksas veids

izvēlas samaksas veidu no Samaksas veidu saraksta.

Lauku grupa Uzskaites laika veids pieejama, ja tiek izvēlēts Uzskaites laika veids, kuram Stundu tips ir Darba stundas - jāizveido piesaiste nakts stundu un svētku stundu uzskaites laika veidiem.

Plānošanā Horizon WEB tiks piedāvāti tikai uzskaites laika veidi ar tipu Darba stundas.

Nakts stundām

norāda Uzskaites laika veidu nakts stundām, izvēlas no piedāvātā saraksta Uzskaites laika veidi.

Svētku stundām

norāda Uzskaites laika veidu svētku stundām, izvēlas no piedāvātā saraksta Uzskaites laika veidi..

 

 

Nakts stundām un Svētku stundām nepieciešams izveidot atsevišķas Uzskaites laiku veidu konfigurācijas, kurās jāpiesaista nepieciešamais Samaksas veids.

 

 

 

Samaksas veidiem (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi) ir pieejama lappuse Saistītie dati, kurā var redzēt, pie kurām Uzskaites laika konfigurācijām attiecīgais Samaksas veids ir piesaistīts.