Skaitītāju rādījumu ievade

Lai ievadītu skaitītāju rādījumus:

 

1. Uzklikšķiniet uz izvēlnes Skaitītāji -> Skaitītāju rādījumu ievade.

 

 

2. Tiek atvērts logs, kurā jāievada skaitītāju rādījumi.

 

 

3. Norādiet periodu, par kuru ievadīsiet datus. Pēc noklusēšanas tiek piedāvāts pirmais mēnesis, par kuru nav ievadīti rādījumi.

 

4. Norādiet līgumu, ja tie ir vairāki. Ja līgums ir viens, tad tas tiks atlasīts pēc noklusējuma.

 

5. Norādiet skaitītāja veidu (aukstais, karstais vai visi). Ja norādīsiet "Visi", ievadei būs pieejami lauki visiem uz norādīto līgumu reģistrētajiem skaitītājiem. Ja vēlaties atlasīt tikai karstā vai aukstā ūdens skaitītājus, tad norādiet veidu un nospiediet pogu .

 

6. Ievadiet skaitītāja rādījumu laukā Rādījums.

7. Lūdzu, pārbaudiet, vai rādījumi ievadīti korekti! Kad rādījumi pārbaudīti, jānospiež poga .

 

 

Ja ievadītais rādījums ir nekorekts - negatīvs vai mazāks kā iepriekšējais, tas netiks saglabāts un būs jāievada vēlreiz.

 

 

Ievadītie un saglabātie skaitītāju rādījumi būs stadijā Sagatave, kamēr pakalpojumu sniedzēja operators tos nebūs pārbaudījis. Stadijā Sagatave esošus rādījumus var labot.

 

Kad operators ir rādījumus pārbaudījis, tie tiek akceptēti un skaitītāja rinda nonāk stadijā Apstiprināts. Šajā stadijā labojumus vairs nevar veikt.

 

Ja skaitītāja rinda ir stadijā Aprēķināts, tas nozīmē, ka dati ir jau iekļauti rēķinā.

 

Skaitītāju rādījumu logā pieejamā informācija:

 

Līgums

līguma numurs.

 

Skaitītāja numurs

 

skaitītāja numurs

Skaitītāja veids

 

skaitītāja veids

Daudzums

patērētais daudzums.

 

Rādījums

ievadītais rādījums.

 

Pēdējais rādījums

pēdējais ievadītais un apstiprinātais rādījums.

 

Pēdējā rādījuma datums

pēdējā ievadītā un apstiprinātā rādījuma datums.

 

Stadija

rindas stadija.

 

Nākamais verifikācijas datums

nākamais skaitītāja pārbaudes datums.