Sagaidāmā un ievadītā laika attēlošana

Sagaidāmo un ievadīto laiku iespējams apskatīt dienas, nedēļas un mēneša skatā.

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Ievade

 

Laika attēlošana dienas skatā

Apskatīt informāciju par sagaidāmo un ievadīto laiku dienas griezumā iespējams, uzklikšķinot uz pogas . Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, vispirms no darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība. Tālāk, uzklikšķinot uz pogas , iespējams apskatīt sistēmas noteikto sagaidāmo laiku, kā arī darbinieka ievadīto laiku dienas skatā.

 

 

Laika attēlošana nedēļas skatā

Apskatīt informāciju par sagaidāmo un ievadīto laiku nedēļas griezumā iespējams, uzklikšķinot uz pogas . Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, vispirms no darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība. Tālāk, uzklikšķinot uz pogas , iespējams apskatīt sistēmas noteikto sagaidāmo laiku, kā arī darbinieka ievadīto laiku nedēļas skatā.

 

 

Laika attēlošana mēneša skatā

Apskatīt informāciju par sagaidāmo un ievadīto laiku mēneša griezumā iespējams, uzklikšķinot uz pogas . Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, vispirms no darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība. Tālāk, uzklikšķinot uz pogas , iespējams apskatīt sistēmas noteikto sagaidāmo laiku, kā arī darbinieka ievadīto laiku mēneša skatā.

 

 

Gadījumā, ja sistēmas Horizon izvēlnē Pamatdati -> Uzņēmums -> Kalendārs nav izveidots kalendārs gadam, par kuru vēlas ievadīt laiku, dienas skatā tiek parādīts paziņojums “Ārpus ievades perioda”, un laiku ievadīt nav iespējams.

Iespējams izvēlēties konkrētu dienu/nedēļu, par kuru apskatīt sagaidāmo un ievadīto laiku, norādot datumu/periodu. Norādīt konkrētu datumu/periodu iespējams, nospiežot pogu datuma ievadlaukā. Tiek atvērts kalendārs, kurā iespējams norādīt datumu/mēnesi/gadu.

Lai pārslēgtos starp datumiem, tiek izmantotas pogas datuma ievadlaukā.

 

 

Sagaidāmā un ievadītā laika salīdzinājums

 

Sistēma veic sagaidāmā un ievadītā laika salīdzinājumus:

ja ievadītais laiks atšķiras no sagaidāmā, tad ievadītais un sagaidāmais laiks tiek attēlots sarkanā krāsā;

 

ja ievadītais laiks neatšķiras no sagaidāmā, tad ievadītais un sagaidāmais laiks tiek attēlots zaļā krāsā.

 

Laika attēlošanas mērogs

 

Laika attēlošanai iespējams mainīt mērogu, uzklikšķinot ar labo peles pogu uz kreisajā malā esošo stundu sarakstu. Iespējams izvēlēties 60 minūšu, 30 minūšu, 15 minūšu, 10 minūšu, 6 minūšu vai 5 minūšu mērogu.

 

 

Dienas statuss

 

Līnijas krāsa virs konkrētās dienas norāda dienas statusu:

 

Zila – Ievade;

Oranža – Pieteikts;

Zaļa – Apstiprināts;

Sarkana – Noraidīts.

 

 

Norādes veidā dienas statuss tiek attēlots, novietojot kursoru uz krāsainās līnijas.