Sagaidāmā laika korekciju veikšana

Sagaidāmā laika korekciju sarakstā tiek attēlotas ievadītās un saglabātās korekcijas. Ievadītās korekcijas tiek ņemtas vērā, nosakot sagaidāmo laiku.

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Sagaidāmā laika korekcijas

 

 

Sagaidāmā laika korekciju veikšana ir pieejama tikai tiem darbiniekiem, kuri Apstiprinātāju kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite  -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji) administratīvajā struktūrvienībā definēti kā Vadītāji. Šie darbinieki var mainīt sagaidāmo laiku (palielināt vai samazināt) norādītās struktūrvienības un tajās ietilpstošo apakšstruktūrvienību darbiniekiem.

 

Sagaidāmā laika korekciju sarakstā iespējams atlasīt datus pēc datumu perioda No – līdz, struktūrvienības un darbinieka. Struktūrvienību un darbinieku sarakstā attēlotas personas amata datu noklusētās vērtības. Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, iespējams izvēlēties struktūrvienību no struktūrvienību saraksta un uzskaites vienību no darbinieku saraksta.

 

Mainīt sagaidāmo laiku var gan pirms ievadītā laika pieteikšanas, gan tā saskaņošanas laikā.