Personas uzskaites vienības

Personas uzskaites vienību saraksts pieejams izvēlnē Pamatdati -> Laikrakstis -> Personas uzskaites vienības.

 

 

Aizpildot Personas amata datu kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati -> Jauns) laukus Administratīvā struktūrvienība, Amats un Apmaksas veids, tiek automātiski ģenerēti plānošanas vienību ieraksti (skatīt Plānošanas vienību automātiska izveide).

Izmantojot labošanas un skatīšanās darbības, tiek atvērta ievadforma Personas uzskaites vienība.

Labošanas režīmā iespējams veikt nepieciešamo ievadlauku aizpildīšanu.

 

Jāpievērš uzmanība personas uzskaites vienības periodam Spēkā No, Spēkā līdz, jo par šo periodu tiks noteikts sagaidāmais laiks. Personas vienības vienības periods Spēkā No, Spēkā līdz tiek veidots no saistīto amatu datu periodiem. Vienam darbiniekam vienlaicīgi var būt vairākas personas uzskaites vienības.

 

Modulī Pašapkalpošanās WEB termins Personas uzskaites vienība tiek aizstāts ar terminu Darbinieks.

 

 

Ievadforma Plānošanas vienība

 

Lappuse Plānošanas vienība

 

 

Personas uzskaites vienības ievadformas lappuse Personas uzskaites vienība tiek aizpildīta automātiski. Vienīgais lauks, ko lietotājam nepieciešams manuāli aizpildīt, ir Piezīmes.

 

Lauki grupā Amata dati pēc noklusējuma nav rediģējami. Ja kādam lietotājam ir nepieciešams šos laukus rediģēt, tad Kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) Personas amatu datu sadaļas parametram Atļaut labot amata datus personas uzskaites vienībā ir nepieciešams atzīmēt izvēles rūtiņu Aktīvs.

 

Indekss - sākotnēji visām plānošanas vienībām tiek norādīts 1. Ja kādā periodā darbiniekam jau ir ievadīta plānošanas vienība ar tādu pašu apmaksas veidu, amatu un administratīvo struktūrvienību ir nepieciešamība veidot vēl kādu plānošanas vienību ar šiem datiem, tad indekss tiek norādīts 2 (vai 3, 4 utt., atkarībā no iepriekš izveidoto plānošanas vienību skaita).

 

Piezīmes - iespējams ievadīt piezīmes brīvā tekstā.

 

 

Lappuse Saistītie dati

 

Plānošanas vienības lappusē Saistītie dati redzams, kuriem Personas amata datiem piesaistīta attiecīgā plānošanas vienība.

 

 

Lappuse Laikrakstis

 

Organizācijā laika uzskaite pa funkcijām var tikt veikta tikai daļai no darbiniekiem, līdz ar to Horizon sistēmā iespējams norādīt amatu grupu vai struktūrvienību, kurai uzskaite nav jāveic. Pēc nepieciešamības iespējams atzīmēt atsevišķus darbiniekus, kuriem nav jāveic laika uzskaite. 

 

 

Lappusē pieejami parametri:

Personas uzskaites vienībai jāveic laika uzskaite pa funkcijām

izvēles rūtiņa pēc noklusējuma ir atzīmēta. Ja darbiniekam laika uzskaite nav paredzēta, izvēles rūtiņa jāatzīmē kā neaktīva;

Personas uzskaites vienībai ievadītais laiks nedrīkst pārsniegt sagaidāmo laiku

ja izvēles rūtiņa atzīmēta, darbiniekam ievadītais laiks nedrīkst pārsniegt sagaidāmo laiku;

Brīdināt piesakot laiku, kas mazāks par sagaidāmo

ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad darbiniekam piesakot ievadīto laiku tiks izdots brīdinājums, ja būs ievadīts mazāks laiks nekā ir sagaidāmais.

Kontroles periods

Diena

Nedēļa

Mēnesis

kontroles periods (diena/nedēļa/mēnesis), uz kuru attiecas lappusē pieejamie parametri.