Personas uzskaites vienības

DLU plānošana tiek veikta Personas uzskaites vienībām, tāpēc visiem darbiniekiem, kuriem veidos darba grafiku, jābūt izveidotām personas uzskaites vienībām.

Personas uzskaites vienību ieraksti izveidojas automātiski, ievadot Personas amata datus, skatīt Personas uzskaites vienību automātiska izveide.

Visas izveidotās personas uzskaites vienības redzamas Personas uzskaites vienību sarakstā.

 

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Personas uzskaites vienības.

 

 

Izmantojot labošanas un skatīšanās darbības, tiek atvērta ievadforma Personas uzskaites vienība.

Labošanas režīmā iespējams veikt nepieciešamo ievadlauku aizpildīšanu.

 

Izvēlnē pieejamas darbības:

- Personas amata dati - atver Personas amata datu sarakstu, kuriem iezīmētā personas uzskaites vienība ir piesaistīta.

- Aizpildīt noklusētās dimensiju vērtības - veikt noklusēto dimensiju piesaisti iezīmētajai Personas uzskaites vienībai. Tiek aktivizēts logs Parametri - dimensiju objekti, kurā būs redzamas dimensijas no Plānošanas dimensiju tipu saraksta. Nospiežot pogu Labi, tiks aizpildīta Personas uzskaites vienības ievadformas lappusē Noklusētās vērtības tabula Dimensiju objekti.

- Lauku labošana iezīmētajām rindām:

1) Ja nepieciešams personas uzskaites vienību grupu piesaistīt lielam ierakstu skaitam, tad iespējams iezīmēt Personas uzskaites vienību sarakstā attiecīgos ierakstus un izvēlēties darbību Lauku labošana iezīmētajām rindām - Lauks: Personas uzskaites vienību grupas.

2) Ja nepieciešams neapmaksājamu pusdienlaiku piesaistīt lielam ierakstu skaitam, tad iespējams iezīmēt Personas uzskaites vienību sarakstā attiecīgos ierakstus un izvēlēties darbību Lauku labošana iezīmētajām rindām - Lauks: Neapmaksājams pusdienlaiks.

 

 

 

Ievadforma Personas uzskaites vienība

 

Lappuse Personas uzskaites vienība

 

 

Personas uzskaites vienības ievadformas lappuse Personas uzskaites vienība tiek aizpildīta automātiski. Vienīgais lauks, ko lietotājam nepieciešams manuāli aizpildīt, ir Piezīmes.

 

Lauki grupā Amata dati pēc noklusējuma nav rediģējami. Ja kādam lietotājam ir nepieciešams šos laukus rediģēt, tad Kontroles un vides parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri) Personas amatu datu sadaļas parametram Atļaut labot amata datus personas uzskaites vienībā ir nepieciešams atzīmēt izvēles rūtiņu Aktīvs.

 

Apmaksas veids - pēc noklusējuma tiek piedāvāts apmaksas veids, kas ir saistītajā Personas amatu datu kartiņā.

Lauks Plānotais grafiks tiek izmantots Horizon funkcionalitātē "Darba nespējas lapu A aprēķināšana, izmantojot DLU plānošanā izveidoto un apstiprināto Darba laika grafiku".

 

Indekss - sākotnēji visām personas uzskaites vienībām tiek norādīts 1. Ja kādā periodā darbiniekam jau ir ievadīta personas uzskaites vienība ar tādu pašu apmaksas veidu, amatu un administratīvo struktūrvienību ir nepieciešamība veidot vēl kādu personas uzskaites vienību ar šiem datiem, tad indekss tiek norādīts 2 (vai 3, 4 utt., atkarībā no iepriekš izveidoto personas uzskaites vienību skaita).

 

Piezīmes - iespējams ievadīt piezīmes brīvā tekstā.

 

 

 

Lappuse Noklusētās vērtības

 

 

Personas uzskaites vienību grupa iespējams norādīt personas uzskaites vienību grupu, izvēloties vērtību no klasifikatora Personas uzskaites vienību grupas.

Nakts. st. pēc noklusējuma tiek piedāvātas nakts stundas, saskaņā ar uzstādījumiem Konfigurācijas logā. Ja nepieciešama cita vērtība, tad izvēlas no lejupvērstā saraksta, kurā tiek piedāvātas vērtības no Nakts stundu konfigurācijas reģistra.

Neapmaksājams pusdienlaiks - ja nepieciešams, var piesaistīt neapmaksājamu pusdienlaiku, izvēloties to no saraksta Neapmaksājams pusdienlaiks.

Noklusētais uzskaites laika veids iespējams pievienot individuālo uzskaites laika veidu, ja tas konkrētai personas uzskaites vienībai atšķiras no Konfigurācijas logā norādītā noklusētā uzskaites laika veida.

Tabulā Dimensiju objekti redzamas piesaistītās plānošanas dimensijas (skat. Plānošanas dimensijas). Šajā tabulā iespējams manuāli pievienot un rediģēt personas uzskaites vienībai piesaistītās plānošanas dimensijas. Dimensiju objekti tiek uzdoti arī, izmantojot Personas uzskaites vienības saraksta izvēlnes darbību Aizpildīt noklusētās dimensiju vērtības.

 

Ja Uzskaites parametros lappusē Dimensijas kādai dimensijai ir atzīmēta izvēles rūtiņa kolonnā Ir atbildīgais un šī dimensija ir izvēlēta Uzskaites parametru sadaļā Algas lappusē Kontēšana laukā Personas uzskaites vienības unikālas pēc dimensijas, tad informācija par šo dimensiju tiek uzrādīta arī Personas uzskaites vienībā lappusē Personas uzskaites vienība.

 

 

Lappuse Saistītie dati

 

Plānošanas vienības lappusē Saistītie dati redzams, kuriem Personas amata datiem piesaistīta attiecīgā personas uzskaites vienība.