Plānošanas dimensiju tipi

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Plānošanas dimensiju tipi.

 

Plānošanas dimensiju tipi tiek izmantoti Plānošanas dimensiju definēšanā. 

Horizon WEB Plānošanas dimensiju tipi tiek izmantoti Plānā datu atlasīšanai un pieejami Plāna un Faktā par pulksteņiem izskata uzstādīšanā.

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformā Plānošanas dimensiju tips jāaizpilda ievadlauki Kods un Nosaukums.

Laukā Pozīcija jānorāda vērtība no 1 līdz 6 un jānorāda laika posms datums No, datums Līdz, kurā ir spēkā šī pozīcija.

 

Vienā laika posmā spēkā nevar būt vairāki plānošanas dimensiju tipi ar vienādām pozīcijām!