Plānošanas dimensijas

Plānošanas dimensijas ir brīvi definējams klasifikators, ar kā palīdzību var aprakstīt plānošanas vienības papildu īpašības, kuras turpmāk pieejamas plānošanai pa dimensijām - iespējams veikt cilvēku meklēšanu, analizējot dimensiju vērtības.

Visas definētās Plānošanas dimensijas tiek piedāvātas Horizon WEB DLU Plāna un Fakta par pulksteņiem sastādīšanā datu atlasei un drukāšanai.

 

Visas plānošanas dimensijas pieejamas izvēlnē: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Plānošanas dimensijas -> Visas dimensijas.

Katrai no dimensijām pieejams atsevišķs saraksts: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Plānošanas dimensijas -> 1.pozīcija/2.pozīcija utt.

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformā Plānošanas dimensija jāaizpilda ievadlauki Kods un Nosaukums.

Dimensijas tips - jāizvēlas no saraksta Plānošanas dimensiju tipi.

 

Plānošanas dimensiju piesaiste Plānošanas vienībai tiek veikta Plānošanas vienības lappusē Noklusētās vērtības lauku grupā Dimensiju objekti, kā arī Plānošanas vienību sarakstā iezīmētiem ierakstiem, izvēlnē  izvēloties darbību Aizpildīt noklusētās dimensiju vērtības, skat. Plānošanas vienības.