Pieslēgšanās sistēmai

Pirmā pieslēgšanās sistēmai

 

1. Pirmoreiz pieslēdzoties sistēmai, jāievada lietotāja vārds un parole, kura tika nosūtīta uz Jūsu e-pastu. Kā lietotāja vārds tiek izmantots līguma numurs.

 

 

2. Jānospiež poga .

 

3. Jānomaina parole sistēmas piedāvātajā paroles maiņas logā. Parole jāatceras, lai to izmantotu nākamajās pieslēgšanās reizēs.

 

4. Jānospiež poga .

 

Atkārtota pieslēgšanās sistēmai

 

1.Atkārtoti pieslēdzoties sistēmai, jāievada lietotāja vārds un parole.

2.Jānospiež poga .

 

Aizmirsusies parole

1. Ja parole ir aizmirsta, jāspiež poga .

 

2. Tiks atvērts logs, kurā jānorāda e-pasta adrese, kuru ievadījāt, reģistrējoties sistēmā, līguma numurs un jānospiež poga .

 

 

3.Uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīta jauna parole.