Pieejamā laika kontroles režīmi

Kontroles režīmi dod iespēju sistēmai kontrolēt darbiniekam ieplānoto stundu skaitu un brīdināt lietotāju par pieļaujamo stundu pārsniegšanu.

 

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Pieejamā laika kontroles režīmi.

 

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformā Pieejamā laika kontroles režīms  jāaizpilda ievadlauki:

Kods

kontroles režīma kods, aizpilda ar brīvi izvēlētu kodu;

Nosaukums

kontroles režīma nosaukums, aizpilda ar brīvi izvēlētu nosaukumu;

Veids

izvēlas vērtību no lejupvērstā saraksta:

Pamatslodzes kalendārs – lietotājs tiks brīdināts, ja darbiniekam tiks pārsniegts normas stundu skaits no slodzes kalendāra;

Stundas kalendārā nedēļā – lietotājs tiks brīdināts, ja darbiniekam tiks pārsniegts kontroles režīmā norādītais stundu skaits kalendārā nedēļā;

Stundas kalendārā mēnesī – lietotājs tiks brīdināts, ja darbiniekam tiks pārsniegts kontroles režīmā norādītais stundu skaits kalendārā mēnesī;

Stundas 7 dienu periodā – lietotājs tiks brīdināts, ja darbiniekam tiks pārsniegts kontroles režīmā norādītais stundu skaits 7 dienu periodā.

Pieļaujamās stundas

norāda pieļaujamo stundu skaitu;

Spēkā no

ievada datumu, no kura kontroles režīms spēkā. Ja Veids ir Stundas kalendārā nedēļā, tad Spēkā no datumam ir jābūt pirmdienai.