Personas datu izmaiņu pieteikumi

Horizon WEB pašapkalpošanās režīmā nodrošina iespēju Personas datu izmaiņu pieteikumu pieteikšanai un apstiprināšanai.

Personas datu izmaiņu pieteikumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto Personas datu izmaiņu pieteikuma apstrāde tiek veikta RVS Horizon.