Pamatdati

Sadaļā Pamatdati tiek attēloti tās personas, kura pieslēgusies Horizon WEB sistēmai, pamatdati no Horizon Personas kartītes.

Izvēlne: Personāla dati -> Mani dati -> Pamatdati.

 

 

Informatīvajā joslā lauks Datums un laiks norāda, ka tiek attēlota informācija, kas personai pieejama Personas kartītē šajā konkrētajā datumā un laikā.

Izmantojot pogu , datus var pārlasīt. Pēc datu pārlasīšanas mainās arī informatīvajā joslā attēlotais datums un laiks.

 

Sarakstā Informācija par ģimenes locekļiem tiek attēloti dati, kas pieejami Personas kartītes lappuses Saistītie dati zara Personas dati sarakstā Ģimenes locekļi.

 

Sarakstā Personas identifikācijas dokumenti tiek attēloti dati, kas pieejami Personas kartītes lappuses Saistītie dati zara Personas dati sarakstā Identifikācijas dokumenti.

 

Ja Personas kartītē lappusē Informācija sadaļā Foto ir pievienota personas fotogrāfija, tad tā ir redzama ar līniju apvilktajā laukumā.