Personas uzskaites vienību automātiska izveide

Darbiniekam, ievadot jaunus Personas amatu datus, Personas uzskaites vienība tiek izveidota automātiski, aizpildot Personas amata datu kartītē laukus Apmaksas veids, Amats un Struktūrvienība - lauks Personas uzskaites vienība aizpildās ar tikko izveidotās plānošanas vienības Kodu un Nosaukumu.

 

Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati -> Jauns.

 

 

Saglabājot datus, izveidojas jauns ieraksts Personas uzskaites vienību sarakstā pēc noklusējuma ar indeksu 1 (skat.Personas uzskaites vienības).

 

No Personas amatu datiem, kuriem sakrīt Administratīvā struktūrvienība, Amats un Apmaksas veids, iespējams izveidot vairākas Personu uzskaites vienības.

Ja tiek veidota jauna Personu amatu datu kartīte ar tādu pašu Administratīvo struktūrvienībuAmatu un Apmaksas veidu kā esošai, tad, saglabājot ievadītos datus, izveidojas jauna personu uzskaites vienība ar indeksu 2 (vai 3, 4 utt., atkarībā no iepriekš izveidoto Personu uzskaites vienību skaita.). Ja kāda no lauku vērtībām atšķiras, tad izveidojas jauna personas uzskaites vienība ar indeksu 1. Personu uzskaites vienību sarakstā izveidojas jauns ieraksts ar atbilstošu indeksu.

 

Ja Uzskaites parametros sadaļā Algas lappusē Kontēšana personas uzskaites vienībām ir norādīta kontu dimensija, tad jauna personas uzskaites vienība veidojas arī tādā gadījumā, ja personas amata datos tiek nomainīta uzskaites parametros uzrādītā dimensija.

 

Jau esošajiem darbiniekiem, kuriem nav izveidotas Personu uzskaites vienības, tās var uzģenerēt, iezīmējot nepieciešamos ierakstus Personu amatu datu sarakstā un izvēloties darbību Ģenerēt personu uzskaites vienību (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati -> Darbības -> Ģenerēt plānošanas vienību).