Noraidītā laika ieraksta atkārtota ievade

Ja laika saskaņošanas pieteikums ir noraidīts, iespējams konkrētajā laika ierakstā veikt izmaiņas, un ievadīt laiku atkārtoti.

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Ievade

 

Veicot dubultklikšķi uz laika ieraksta statusā Noraidīts, tiek parādīta laika ievades forma, kurā iespējams veikt izmaiņas.

 

 

Vienlaicīgi tiek piešķirts statuss Ievade visiem laika ierakstiem, kas tika iekļauti noraidītajā laika saskaņošanas pieteikumā, un tajos var veikt izmaiņas.

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga . Ievadīto laika ierakstu iespējams pieteikt atkārtoti, nospiežot pogu .