Neapmaksājams pusdienlaiks

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Neapmaksājams pusdienlaiks.

 

Iespējams nodefinēt neapmaksājamu pusdienlaiku un piesaistīt to Plānošanas vienībai. Veicot plānošanu, ja ieplānotajā laika posmā darbiniekam būs paredzēts neapmaksājams pusdienlaiks, tad šis laiks tiks izskaitīts no ieplānotā stundu skaita un netiks apmaksāts.

 

Neapmaksājamo pusdienlaiku var pievienot Plānošanas vienībai to atverot labošanas skatā, kā arī iezīmējot vairākas plānošanas vienības ar Lauku labošanu iezīmētajām rindām.

 

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformā Neapmaksājams pusdienlaiks norāda Kodu un Nosaukumu.

Laukā Pusdienlaiku sākt izskaitīt no: ievada laiku, pēc cik nostrādātām stundām un minūtēm sākt pusdienlaika izskaitīšanu un laukā Pusdienlaiks norādā pusdienlaika ilgumu, kas tiks izskaitīts.