Nakts stundu konfigurācijas reģistrs

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Nakts stundu konfigurācijas reģistri.

 

Nakts stundu konfigurācijas reģistrā tiek aprakstīts nakts laika posms atbilstoši likumdošanai.

 

 

Veidojot jaunu ierakstu, ievadformā Nakts stundu konfigurācijas reģistrs norāda nakts stundu Kodu un Nosaukumu.

Laukos No, Līdz ievada nakts laika posma pulksteņa laikus atbilstoši likumdošanai.