Metarēķinu saskaņošana un apstiprināšana

Saskaņotājam ir jāsaskaņo vai jānoraida metarēķini, kuriem viņš dokumenta saskaņošanas scenārijā norādīts kā saskaņotājs (šis saskaņošanas posms var arī nebūt,ja pēc scenārija nav paredzēts).

Apstiprinātājam ir jāapstiprina vai jānoraida metarēķini.

Informāciju, kas nepieciešama metarēķina saskaņošanai vai apstiprināšanai satur Apstiprināšanas uzdevums.

Par atbildībā nodotu Apstiprināšanas uzdevumu saskaņotājs tiek informēts, saņemot e-pasta vēstuli. Noklikšķinot uz vēstulē norādītās interneta adreses saites, iespējams atvērt Apstiprināšanas uzdevumu.

Apstiprināšanas uzdevumu var atvērt arī no Apstiprināšanas uzdevumu saraksta, noklikšķinot uz nepieciešamā ieraksta: Apstiprināšanas uzdevumi -> Metarēķini.

 

 

Apstiprināšanas uzdevumam ir vairākas sadaļas, bet sākotnēji atvērtā veidā ir redzama tikai sadaļa pamatdati, kura satur būtisku informācija par pieteikumu.

Ja ar pamatdatos redzamo informāciju ir pietiekoši, tad uzreiz var izpildīt Apstiprināšanas uzdevumu. Pretējā gadījumā jāatver Dokumenta detaļas un jāveic sīkāka izvērtēšana, ja nepieciešams, dokumenta papildināšana. Detalizētāku informāciju par Apstiprināšanas uzdevumā pieejamām sadaļām skatīt Apstiprināšanas uzdevums.

 

Lai izpildītu Apstiprināšanas uzdevumu, tad izvēlas nepieciešamo darbību:

- dokumenta saskaņošana/apstiprināšana tiek veikta, nospiežot pogu ,

- dokumenta noraidīšana tiek veikta, nospiežot pogu ,

- dokumenta pāradresēšana citam atbildīgajam tiek veikta, nospiežot pogu .

 

Apstiprinot vai Noraidot, ja ir pieejama tikai viena rezolūcija, tad tā tiek piešķirta automātiski. Ja ir pieejamas vairākas rezolūcijas, tad pēc attiecīgās pogas nospiešanas tiek piedāvāta izvēlne, kurā jāizvēlas nepieciešamā rezolūcija, noklikšķinot uz tās ar peli.

 

Atkarībā no rezolūcijas sistēma aktivizē tālākās darbības:

- saskaņots pieteikums tiek nodots nākamajam saskaņošanas procesa dalībniekam,

- apstiprināts pieteikums tiek nodots izpildei - saskaņošanas process ir beidzies un tālākās darbības, atkarībā no apstiprināmā dokumenta veida, tiks veiktas RVS Horizon,

- noraidīts pieteikums tiek nodots atpakaļ personai. Saskaņošanas process tiek apturēts. Noraidītu pieteikumu tā pieteicējam ir iespēja atgriezt statusā Sagatave, izlabot un nodot saskaņošanai atkārtoti vai slēgt. Noraidot obligāti ir jānorāda noraidīšanas iemesls.

 

Pāradresējot Apstiprināšanas uzdevums tiks nodots citam apstiprinātājam tādā pašā statusā. Tiks izveidots jauns Apstiprināšanas uzdevums konkrētā etapa ietvaros, iepriekšējais tiks anulēts.

Tiek aktivizēts logs Pāradresācija, kurā jānorāda:

- Saskaņotājs - izvēlas personu, kurai tiks pāradresēts Apstiprināšanas uzdevums,

- Piezīmes - komentāri par pāradresāciju.

 

 

Ja kādu no uzdevumiem nav bijis iespējams izpildīt, tad tiek izdots attiecīgs kļūdas paziņojums.

 

 

Kad Apstiprināšanas uzdevums izpildīts, līdz brīdim, kamēr nākamā etapa saskaņotājs nav uzsācis izpildīt viņam uzdoto Apstiprināšanas uzdevumu ir pieejama poga .

 

E-pasts par pieteikuma statusa izmaiņām tiek nosūtīts saskaņā ar konfigurācijas uzstādījumiem.

 

Papildu informāciju par Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu skatīt Apstiprināšanas uzdevumu (AU) saraksts.

 

.