Maršruti

Autotransporta vadītājs aizpilda visus veiktos maršrutus katru dienu vai reizi noteiktā laika periodā.

Izvēlne: Autotransports -> Maršruti.

 

 

Maršrutu sarakstā noklusēti tiek atlasīti ieraksti tikai par iepriekšējo un tekošo mēnesi. Ja nepieciešams atlasīt datus par citu periodu, iespējams izmantot saraksta filtru.

Maršrutus var ievadīt tikai tām autotransporta kartītēm, kurām Horizon statuss ir Aktīvs.

 

Piekļuve maršrutu sarakstam Horizon WEB tiek nodrošināta saskaņā ar Horizon definētajām lietotāju tiesību lomām. Web lietotājs Horizon WEB var ievadīt maršrutus tikai tām autotransporta kartītēm, kurām tas ir piesaistīts kā autovadītājs. Maršrutu sarakstā šādi lietotāji var labot vai apskatīt tikai savus ievadītos maršrutus.

 

Plašākas tiesības pieejamas atsevišķiem WEB lietotājiem, kuri Horizon ir definēti kā vadītāji (Apstiprinātāji). Šādi lietotāji var ievadīt, labot un apskatīt maršrutus autotransporta kartītēm, kurām tie piesaistīti kā autovadītāji, kā arī tām autotransporta kartītēm, kurām kā autovadītāji piesaistīti viņu padotie darbinieki.

 

Lai izveidotu jaunu Maršrutu, jānospiež poga un no piedāvātajiem maršrutu dokumentu tipiem, jāizvēlas nepieciešamais. Tiek atvērta Maršruta ievadforma.

 

 

Aizpildīšanai pieejami šādi ievadlauki:

Datums

Maršruta veikšanas datums.

Numurs

Maršruta numurs.

Automašīna

izvēlas no automašīnu saraksta, kurās lietotājs reģistrēts kā autovadītājs RVS Horizon Autotransporta kartiņā.

Degvielas pat. tips

atzīmē nepieciešamo izvēles rūtiņu (vai abas) - Nobraukums un Motorstundas.

Maršruts

ievada maršrutu, piemēram Rīga - Valmiera.

 

Ja maršruts atbilst kādam no populārajiem gatavajiem maršrutiem, tad var neaizpildīt lauku Maršruts, bet aizpildīt blakus esošo lauku Gatavie maršruti un, nospiežot pogu , automātiski tiek aizpildīts Maršruta ievadlauks un var tikt arī aizpildīti lauki Brauciena mērķis, Degvielas patēriņa norma un Klients (ja tas ir bijis uzdots RVS Horizon klasifikatorā Maršruts).

Nobraukums

Maršruta kopējais nobraukums kilometros. Lauks ir aktīvs, ja atzīmēta izvēles rūtiņa Nobraukums. Lauks tiek aizpildīts automātiski, lietotājam aizpildot lauku Odometrs atgriežoties (ja tas ir norādīts RVS Horizon maršruta dokumenta tipā.)

Motorstundas

Maršruta kopējais motorstundu patēriņš. Lauks ir aktīvs, ja atzīmēta izvēles rūtiņa Motorstundas.

Brauciena mērķis

noklikšķina uz un  izvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora.

Autovadītāja kartiņa

pēc noklusējuma lauks tiek aizpildīts ar tā WEB lietotāja datiem, kurš pieslēdzies sistēmai.

Klients

noklikšķina uz un  izvēlas nepieciešamo vērtību no Klientu saraksta.

Līgums

noklikšķina uz un  izvēlas nepieciešamo vērtību no Līgumu saraksta.

Degvielas patēriņa normas

noklikšķina uz un  izvēlas nepieciešamo vērtību no klasifikatora.

Darba stundas

ievada darba stundu skaitu.

Izbrauca

izbraukšanas laiks.

Atgriezās

atgriešanās laiks.

Brauciena mērķa piezīmes

iespējams ievadīt paskaidrojošo tekstu līdz 200 zīmēm.

Odometrs izbraucot

odometra sākuma rādījums. Ja autotransporta kartītei tiek ievadīts pirmais maršruts, lauks tiek aizpildīts automātiski ar odometra sākuma rādījumu no autotransporta kartītes. Ievadot jaunu maršrutu, lauks tiek aizpildīts automātiski ar pēdējā ievadītā maršruta lauka Odometrs atgriežoties rādījumu.

Odometrs atgriežoties

odometra beigu rādījums. Lauks tiek aizpildīts automātiski, lietotājam aizpildot lauku Nobraukums (ja tas ir norādīts RVS Horizon maršruta dokumenta tipā.)

1. degviela km

1. degvielas patēriņš (km)

1. degviela m

1. degvielas patēriņš (motorstundas)

2. degviela km

2. degvielas patēriņš (km)

2. degviela m

2. degvielas patēriņš (motorstundas)

Struktūrvienība

Izmaksu postenis

Finansējuma postenis

Superdimensija

2. papilddimensija

3. papilddimensija

Projekts

iespējams norādīt nepieciešamās dimensijas.

Ievadītos datus saglabā, nospiežot pogu .