Manu darbinieku dati

Ja Horizon WEB lietotājs ir vadītājs, tad viņam ir pieejama sadaļa Manu darbinieku dati (Personāla dati -> Manu  darbinieku dati), kurā Horizon WEB attēlo datus par padotībā esošajiem darbiniekiem.

 

Administratīvo struktūrvienību saraksts paredz vairāku līmeņu vadītāju struktūru, kurā augstākā līmeņa vadītājs redzēs datus par visiem padotajiem darbiniekiem.