Maksājumi

Lai apskatītu maksājumus:

 

1. Uzklikšķiniet uz izvēlnes Norēķini -> Maksājumi.

 

 

2. Tiek atvērts logs, kurā var apskatīt maksājumus.

 

 

3. Norādiet apmaksas gadu, par kuru vēlaties redzēt maksājumus. Pēc noklusēšanas tiek piedāvāts tekošais gads.

 

4. Norādiet līgumu. Ja līgums ir viens, tad tas ir izvēlēts pēc noklusēšanas, ja vairāki, tad ir izvēlēti <Visi> pēc noklusēšanas. Kad esiet izvēlējušies atlases vērtības, nospiediet pogu .