Mācību pieteikumi

Horizon WEB pašapkalpošanās režīmā nodrošina iespēju mācību pieteikumu pieteikšanai un apstiprināšanai.

Mācību pieteikumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto mācību pieteikuma apstrāde tiek veikta RVS Horizon.