Līgumu saraksts un ievadforma

Sadaļā Līgumi pieejams līgumu saraksts, kurā redzami līgumi atbilstoši WEB lietotāja aprakstā definētajiem Līgumu veidiem.

 

Izvēlne: Līgumi  -> Līgumu saraksts.

 

Jauna līguma pievienošanai līgumu sarakstā jāspiež poga un no piedāvātajiem dokumentu tipiem jāizvēlas nepieciešamais.Tiek atvērta atbilstošā Līguma ievadforma.

Līguma ievadforma tiek atvērta arī jau izveidota līguma skatīšanai/ papildināšanai un labošanai, uzklikšķinot uz izvēlētas saraksta rindiņas.

 

 

Līguma ievadforma

 

 

Redzami vai pieejami aizpildīšanai šādi ievadlauki:

Līguma tips

Līguma tipu nosaka izvēlētais dokumenta tips, iespejamie līguma tipi - pārdošana vai pirkšana, kas ļauj iegūt atbilstošās apgādes/realizācijas atskaites "Līgumu atlikumi".

Līguma veids

Līguma veids, izvēlas no Līgumu veidu saraksta (Pamatdati -> Līgumi -> Līgumu veidi);

Ģenerāllīgums

Izvēles rūtiņu jāatzīmē, ja līgums ir Ģenerālais līgums. Pēc noklusēšanas izvēles rūtiņa nav atzīmēta, kas nozīmē, ka līgums ir parastais. Ģenereāllīguma kartīte netiks piesaistīta grāmatvedības dokumentiem.

Saistītais ģenerāllīgums

Sasaiste ar ģenerāllīgumu, no piedāvātā saraksta izvēlas atbilstošo ģenerāllīgumu.

Numurs

Līguma numurs.

Sākuma datums

Līguma spēkā stāšanās datums.

Beigu datums

Līguma beigu datums.

Numurs klienta uzskaitē

Līguma numurs, kāds tam piešķirts klienta uzskaitē.

Reģistrācijas datums

Līguma reģistrācijas datums.

Parakstīšanas datums

Līguma parakstīšanas datums.

Klients

Klienta nosaukums.

Reģistrācijas numurs

Uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja juridiska persona.

Personas kods

Personas kods, ja privātpersona.

Nosaukums

Klienta pilns nosaukums.

Tips

Klienta tips.

Rezidents

Norāde par to, vai klients ir rezidents vai nerezidents.

Kontaktpersona

Kontaktpersonas informācija: vārds, uzvārds, telefons, e-pasts.

Valūta

Līguma valūta.

Summa ar PVN

Līguma summa ar PVN.

Summa bez PVN

Līguma summa bez PVN.

PVN likme %

PVN likme procentos.

PVN summa

PVN summa.

Apmaksas termiņš dienās

Līguma apmaksas termiņš dienās.

Līguma priekšmets

Ziņas par līguma priekšmetu.

Iepirkums

Līguma iepirkuma kategorija.

Nozare

Informācija no nozaru klasifikatora.

Saistību klasifikācijas grupa

Saistību klasifikācijas grupa.

Līguma grupa

Līguma grupa. Līgumu grupa tiek izmantota, lai iegūtu kopsummas par ģenerālo līgumu (kodā un nosaukumā tiek attēlots ģenerālā līguma numurs un nosaukums).

Atskaitē Līgumu atlikumi katra atsevišķā vienošanās tiek kontrolēta atsevišķi, bet summārā ģenerālā līguma uzskaite tiek iegūta, sasummējot pret lauku Līgumu grupa.

Dimensijas

Līgumam piesaistītās grāmatojuma dimensijas.

Statuss

Līguma statuss (Plānots/Aktīvs/Saistības izpildītas/Apturēts).

Atbildīgais

Līguma atbildīgais.

Piezīmes

Piezīmes brīvā formā.

 

Ja atzīmē izvēles rūtiņu, tad, saglabājot līgumu, automātiski tiks piesaistīts aprites scenārijs un  metarēķins tiks iesaistīts saskaņošanas procesā. Par saskaņošanu sk. Dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes vispārējs apraksts.

 

Nospiežot pogu ,  tiek saglabāti ievadītie dati vai veiktās izmaiņas

 

Kad līgums ir saglabāts, tam ir iespējams pievienot failu Līguma ievadformas apakšējā daļā un pieejamas darbības:

 

Skatīt līguma atlikuma dokumentu informāciju.

Skatīt dokumenta notikumu informāciju.

Skatīt summas izmaiņu informāciju. Tiek attēlotas summas, par kurām attiecīgajā datumā notikušas izmaiņas:

 

 

Līgumam var tikt pievienoti dažāda formāta faili, kuri satur ar līgumu saistītu informāciju. Pievienotie faili tiek ievietoti Horizon failu glabātuvē, kurai jābūt nodefinētai RVS Horizon. Failu glabāšana Horizon failu glabātuvē (failu glabātuve atrodas datu bāzē) nodrošina failu unikalitāti arī gadījumā, ja tiek ievietoti faili ar vienādiem nosaukumiem.

 

 

Lai pievienotu failu:

- jāizvēlas Glabātuve;

- jāizvēlas fails no failu kataloga, nospiežot pogu ;

- kad fails izvēlēts, jānospiež ;

- iespējams ievadīt komentāru par pievienoto failu.