Līgumi

Moduļa Līgumi funkcionalitāte nodrošina:

-līgumu reģistrēšanu;

-līgumu atlikumu atskaites uz noteiktu datumu iegūšanu;

-failu pielikumu pievienošanu līgumiem.

 

Sadaļā Līgumi pieejams Līgumu saraksts un Līgumu atlikumu informācija:

Līgumu saraksts

Līgumu atlikumi

 

Horizon WEB nodrošina iespēju līgumu saskaņošanai un apstiprināšanai.

Līgumu saskaņošana tiek veikta atbilstoši noteiktiem saskaņošanas scenārijiem.

Tālākā Apstiprināto līgumu apstrāde tiek veikta RVS Horizon.

 

Līgumu saskaņošanas funkcionalitāte pieejama izvēlnē Apstiprināšanas uzdevumi -> Līgumi.

Par saskaņošanas procesu skatīt Dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes vispārējs apraksts.