Lietošanā esošais inventārs

Sadaļā Lietošanā esošais inventārs Horizon WEB attēlo tās inventāra kartiņas, kas ir lietotāja lietošanā.

Izvēlne: Darba vieta -> Manu darbinieku dati -> Inventārs -> Lietošanā esošais inventārs.

 

Saraksts attēlo informāciju uz brīdi, kad lietotājs ir pieslēdzies konkrētajam sarakstam - virs saraksta esošajā rīku joslā redzams datums un laiks, uz kuru saraksts ir attēlots.

Sarakstā iespējams iekļaut arī inventāru, kas izslēgts no uzskaites, atzīmējot Rādīt no uzskaites izslēgtos.

 

 

 

Lai lietotājs Horizon WEB varētu redzēt lietošanā esošos pamatlīdzekļus, RVS Horizon jābūt spēkā šādiem nosacījumiem :

- lietotājam jābūt reģistrētam RVS Horizon personu sarakstā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts) un jābūt atzīmētai lomai <pamatlīdzekļu lietotājs>.

- jābūt izveidotai pamatlīdzekļu lietotāja kartiņai, kas piesaistīta personu sarakstam (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Lietotāji).