Laikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības

Sava laika uzskaitvedis (turpmāk – Darbinieks) periodiski autorizējas modulī Laikrakstis, lai ievadītu nostrādātā laika sadalījumu pa funkcijām. Ja nepieciešams, pievieno informatīvas piezīmes par ievadīto laiku. Darbiniekam ir pieejama informācija par viņam norādīto sagaidāmo laiku.

Darbinieks apskata savu sagaidāmo laiku un konstatē, vai tas sakrīt, vai atšķiras no laika, ko viņš ir ievadījis. Darbinieks ārpus sistēmas informē Vadītāju par laika atšķirībām. Tālāk Vadītājs ievada sagaidāmā laika izmaiņas modulī Laikrakstis, un Darbinieks var apskatīties jauno sagaidāmo laiku.

 

Patvaļīga perioda beigās Darbinieks piesaka ievadīto laiku saskaņošanai. Darbinieks var sekot līdzi pieteiktā laika saskaņošanas procesam.

 

Vadītājs apskatās pieteikto laiku un pieņem lēmumu apstiprināt to vai noraidīt. Ja laiks ir noraidīts, Darbinieks var to labot un atkārtoti pieteikt. Ja labošana nav nepieciešama, Darbinieks par to informē Vadītāju, un Vadītājs atkārto saskaņošanas procesu.

 

Darbiniekam iespējams apskatīt kopsavilkumu par savu ievadīto laiku, lai saprastu, uz kādām aktivitātēm, pienākumiem un uzdevumiem tiek reģistrēts laiks, kāda ir darbu noslodze un tendence. Vadītājiem un Pamatdatu pārvaldniekiem iespējams analizēt ievadīto laiku, lai pieņemtu pareizus darba optimizācijas lēmumus. 

 

Kādam darbiniekam var būt deleģēts uzdevums veikt laika ievadi par citiem darbiniekiem, piem., par Vadītāju vai struktūrvienību. Šādos gadījumos šis darbinieks pildīs lomu Sveša laika uzskaitvedis.

 

Aprakstu par ikdienas darbību veikšanu sk. Veicamo darbību apraksts.