Laikrakstis WEB lietotāji un darbības

Datu ievadi darba laika uzskaites veikšanai pa funkcijām veic Laikrakstis WEB lietotāji. Aprakstu par ikdienas veicamajām darbībām, kuras nodrošina Laikrakstis funkcionalitāte, sk. Laikrakstis WEB lietotāju ikdienas darbības.