Laikrakstis WEB lietotāji

Sava laika uzskaitvedis (darbinieks) - darbinieks, kuram jāatskaitās par savu darba laiku pa funkcijām. Horizon sistēmā Sava laika uzskaitveži ir visi Horizon Web lietotāji.

 

Vadītājs (struktūrvienības vadītājs) - darbinieks, kurš atbild par savas struktūrvienības darbinieku ievadīto laiku. Horizon sistēmā Vadītājs Apstiprinātāju kartītē (Pamatdati -> Personāla uzskaite  -> Pieteikumiem -> Apstiprinātāji) administratīvajā struktūrvienībā tiek definēts kā Vadītājs. Vadītājiem var atšķirties tiesības.

 

Sveša laika uzskaitvedis (asistents, sekretārs, lietvedis, uzskaitvedis) - darbinieks, kuram ir deleģēts veikt laika uzskaiti par citiem darbiniekiem. Horizon sistēmā Sveša laika uzskaitvedis Apstiprinātāju kartītē administratīvajā struktūrvienībā tiek definēts kā Uzskaitvedis. Virsstruktūrvienību uzskaitvedis var strādāt ar visu apakšstruktūrvienību darbiniekiem. Vienam darbiniekam var būt vairāki Sveša laika uzskaitveži.

 

Viens darbinieks var pārstāvēt visas 4 lietotāju grupas. Piemēram, lietotājs ir struktūrvienības vadītājs, kuram jāievada laiks par sevi un saviem padotajiem, kā arī jāatbild par kopējo ievadīto laiku, kā arī nepieciešams definēt funkcijas, apskatīt atskaites, norādīt uzstādījumus.