Laikrakstis pieteikumu izveidošana

Lai skatītu un labotu jau izveidotu Laikrakstis pieteikumu, jāatver Laikrakstis pieteikumu saraksts.

Izvēlne: Laikrakstis -> Laikrakstis pieteikumi.

 

 

Pēc noklusēšanas sarakstā redzami Laikrakstis pieteikumi, kas ir statusā Sagatave, Pieteikts un Apstiprināts.

Struktūrvienību un darbinieku sarakstā attēlotas personas amata datu noklusētās vērtības. Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, iespējams izvēlēties struktūrvienību no struktūrvienību saraksta un uzskaites vienību no darbinieku saraksta.

 

Virs saraksta pieejama saraksta atlases filtra izvēle:

No - Līdz

norādot datumu (No, līdz), sarakstā tiek atlasīti konkrētā perioda pieteikumi.

Struktūrvienība

struktūrvienība; izvēle no struktūrvienību saraksta.

Darbinieks

darbinieks; izvēle no darbinieku saraksta.

Atlasīt arī no apakšstruktūrvienībām

atlasīt pieteikumus arī no apakšstruktūrvienībām.

Atlasīt tikai padotos

atlasīt tikai padoto darbinieku pieteikumus.

Statusi:

Sagatave

Pieteikts

Apstiprināts

Noraidīts

Anulēts

Slēgts

pieteikumu statusi.

atlasīt Laikrakstis pieteikumus atbilstoši norādītajiem atlases nosacījumiem.

 

Uzklikšķinot ar peli uz nepieciešamā ieraksta sarakstā, tiek atvērta Laikrakstis pieteikuma ievadforma, kuras laukus iespējams skatīt vai labot, atkarībā no pieteikuma statusa.

 

 Laikrakstis pieteikumus iespējams labot tikai statusā Sagatave.

 

Laikrakstis pieteikuma ievadforma

 

Laikrakstis pieteikuma ievadlogā tiek attēlota informācija par darbinieka pieteikto sagaidāmo un ievadīto laiku. (Aprakstu par laika pieteikšanu sk. sadaļā Ievadītā laika pieteikšana un saskaņošana un Nepieteiktais laiks).

 

Nospiežot saiti Skatīt Laikrakstī, tiek attēlots pieteikumā iekļauto laika ierakstu dienas/nedēļas/mēneša skats.

 

Pieejami šādi ievadlauki:

Pieteikuma numurs

Laikrakstis pieteikuma numurs - tiek piešķirts automātiski, bet ir iespējams mainīt.

Pieteikuma datums

Pieteikuma ievades uzsākšanas datums, pēc noklusējuma tiek piedāvāts tekošais datums, nav maināms.

Statuss

Pieteikuma statuss - pēc noklusējuma redzams statuss Sagatave, nav labojams.

Vārds, uzvārds, tiesiskās attiecības

Darbinieka, kurš pieteicis laiku, vārds, uzvārds un tiesiskās attiecības (amats).

Pēc noklusējuma tiek piedāvāts lietotājs, kas aizpilda pieteikumu (lietotājs, kas pieslēdzies sistēmai) un pamata tiesiskās attiecības. Ja darbiniekam ir vairākas spēkā esošas tiesiskās attiecības - iespējama izvēle no tām.

No

Datums, no kura pieteikts laiks.

Līdz

Datums, līdz kuram pieteikts laiks.

Piezīmes

Ja nepieciešams, var ievadīt komentārus.

 

Laika ierakstu sadaļas pa datumiem tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas . Atverot sadaļu, iespējams apskatīt ievadīto laiku pa funkcijām. Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas .

 

Pieteikumā tiek vizuāli atšķirīgi attēlotas rindas, kurās ievadītais laiks atšķiras no sagaidāmā laika. Rindas, kurās attēlots prombūtnes periods, tiek iezīmētas treknrakstā; rindas, kurās ievadītais laiks atšķiras no sagaidāmā, tiek iekrāsotas sarkanā krāsā.

 

Laikrakstis pieteikumu var saglabāt, bet vēl nepieteikt, nospiežot pogu . Pieteikums tiek saglabāts ar statusu Sagatave un to būs iespējams atvērt atkārtoti no Laikrakstis pieteikumu saraksta, lai papildinātu vai labotu.

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tā ir pārbaudīta, saglabāta un vēlaties to pieteikt, jānospiež poga - pieteikumam tiks aktivizēts saskaņošanas process (sk. Dokumentu saskaņošanas funkcionalitāte).

 

Atbilstoši konfigurācijas uzstādījumiem, tiks uzģenerēts Apstiprināšanas uzdevums, kura izveide, darbiniekam ir vai nav jāapstiprina.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana. Izveidotais Laikrakstis pieteikums būs pieejams Laikrakstis pieteikumu sarakstā.

 

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāapstiprina, tad Laikrakstis pieteikumu sarakstā būs pieejams Laikrakstis pieteikums, kuram statuss mainījies uz Pieteikts. Līdz ar to pieteikuma ievadforma ir pieejama skatīšanās režīmā - lauki vairs nav labojami un pieejamas tikai pogas , kuru nospiežot, tiek atvērts saraksts ar pieteikuma vēsturi un , kuru nospiežot, iespējams skatīt pieteikuma apstrādes rezolūciju vēsturi.