Laikrakstis pieteikumu saskaņošana

Lai laikrakstis pieteikumus varētu Pašapkalpošanās WEB saskaņot, ir nepieciešams izveidot Laikrakstis pieteikuma scenāriju izvēlnē Pamatdati -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Scenāriji.

Scenārijā tiek norādīts, kam un kādā secībā ir jāizskata pieteikumus. Scenārija vispārējais apraksts ir pieejams Horizon saskaņošanas moduļa aprakstā "Dokumentu saskaņošana" sadaļā "Scenāriji".

 

Ja scenārija etapa aprakstā kā Izpildītājs/Mainīgais ir izvēlēts Mainīgais, tad izvēlas vērtību no izkrītošā saraksta:

-Tiešais vadītājs – sistēma veidos apstiprināšanas uzdevumu Laikrakstis pieteikumā norādītā darbinieka pamatslodzes personas amata datu administratīvās struktūrvienības vadītājam,

-Struktūrvienības vadītājs – sistēma veidos apstiprināšanas uzdevumu Laikrakstis pieteikumā norādītās personas uzskaites vienības administratīvās struktūrvienības vadītājam.

 

Tāpat ir iespējams norādīt arī Laikrakstis pieteikuma saistītos dokumentus un to objektus. Ja etapa aprakstā kā Izpildītājs/Mainīgais ir izvēlēts Lauks, tad izvēlas vērtību no izkrītošā saraksta:

-Personas kartīte – sistēma veidos apstiprināšanas uzdevumu Laikrakstis pieteikumā norādītajam darbiniekam,

-Kontu dimensijas atbildīgais – šāda iespēja ir tikai tad, ja uzskaites parametros (Uzskaites parametri -> Dimensijas) ir norādītas kontu dimensijas, kurām ir atbildīgie un Algu sadaļā (Uzskaites parametri -> Algas -> Kontēšana) ir norādīta dimensija, pēc kuras veidot unikālas personas uzskaites vienības. Ja ir visi iepriekš minētie nosacījumi, tad scenārijā ir iespējams norādīt uzskaites parametru Algu sadaļā norādītās kontu dimensijas atbildīgo. Šādā situācijā sistēma veidos apstiprināšanas uzdevuma pieteikumā norādītās personas uzskaites vienības kontu dimensijas atbildīgajam.