Laikrakstis

Modulis Laikrakstis paredzēts darba laika uzskaites veikšanai pa funkcijām (darba pienākumiem, uzdevumiem, projektiem utml.).

Darba laika uzskaites veikšanai pa funkcijām nepieciešamas šādas licences:

Darba samaksa;

Pašapkalpošanās WEB;

Darba laika uzskaite pa funkcijām;

Saskaņošana (pēc nepieciešamības).

 

Funkcionalitāte nodrošina:

laika ievadi pa funkcijām;

ievadītā laika pieteikšanu un saskaņošanu;

sagaidāmā laika attēlošanu;

laika uzskaites norises procesa konfigurēšanu;

pārskatu iegūšanu par sagaidāmo laiku un ievadīto laiku.

 

Uzsākot darbu ar Laikrakstis, jābūt veiktai RVS Horizon konfigurēšanai (skat. RVS Horizon konfigurēšana) un datu sagatavošanai RVS Horizon (skat. Datu sagatavošana RVS Horizon laika uzskaites veikšanai).

 

Datu ievade darba laika uzskaites veikšanai pa funkcijām tiek veikta Horizon WEB, bet RVS Horizon tiek atspoguļoti darba laika uzskaites veikšanas dokumenti.

 

Darba laika uzskaites veikšanu pa funkcijām nosaka Horizon WEB un RVS Horizon lietotāja tiesību konfigurācija - laika uzskaites darbības par konkrētu struktūrvienību veicamas darbiniekam ar attiecīgi nodefinētām Horizon lietotāja tiesībām, piemēram, darba laika uzskaitvedim, vadītājam u.tml. (skat. Laikrakstis WEB lietotāji un darbības) Aprakstu par ikdienas darbību veikšanu skat. Veicamo darbību apraksts.