Laika pārskata attēlošana

Sadaļā Atskaites iespējams iegūt kopsavilkumu par ievadīto laiku dažādiem periodiem, kā arī iegūt laika pārskatu uz konkrētu datumu pēc dažādiem kritērijiem.

 

Izvēlne: Laikrakstis -> Atskaites