Laika intervāli

Laika intervāli ir nepieciešam, lai būtu iespējams ērtāk un ātrāk ievadīt plānu/faktu darbiniekiem, izmantojot intervāla aizpildes logu (skat. Plāns).

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Laika intervāli.

 

 

Pievienojot jaunu laika intervālu, ievadformā Laika intevāls ir nepieciešams norādīt pulksteņlaikus no-līdz un norādīt, uz kurām struktūrvienībām šis intervāls attiecas. Tas nepieciešams, jo katrai struktūrvienībai var būt savi intervāli, bet citai šie intervāli nederēs. Lai Horizon Web aizpildes logā lietotājam nebūtu jāizvēlas no liela intervālu saraksta, tad, piesaistot intervālus pie struktūrvienībām, lietotājam nebūs redzami svešie pulksteņlaiki.

Laika intervāla ievadlogā iespējams pievienot konkrētas struktūrvienības, bet ir iespējams pievienot arī uzreiz visas struktūrvienības, izmantojot pogu .

Tāpat laika intervālus un struktūrvienības ir iespējams sasaistīt no Administratīvo struktūrvienību ievadloga lappuses Darba laika plānošana.