Laika ievade pa funkcijām

Ievadīt laiku pa funkcijām dienas/nedēļas skatā iespējams, izvēloties dienas/nedēļas skatu un pievienojot jaunu laika ierakstu, uzklikšķinot uz atvērtās dienas formas. Gadījumā, ja darbiniekam ir vairākas uzskaites vienības, vispirms no darbinieku saraksta jāizvēlas uzskaites vienība, par kuru ievadīt laiku.

 

Laika ievades formu iespējams atvērt arī šādi: atvērtajā dienas/nedēļas formā novieto peles kursoru uz nepieciešamās stundu sadaļas, nospiež peles kreiso pogu un, turot to nospiestu, aizvelk līdz nepieciešamajam laikam.

Tiek atvērta laika ievades forma, kurā lauks Laiks ir automātiski aizpildīts ar iezīmēto stundu un minūšu skaitu.

 

Izvēlne: Laikrastis -> Ievade

 

Sistēma neļauj ievadīt laiku:

 

datumiem, kuru statuss ir Noraidīts, Apstiprināts vai Pieteikts;

prombūtnes periodā, par kuru aizliegts veikt laika uzskaiti (atvaļinājums vai slimības lapa);

periodā, kuram sagaidāmais laiks nav noteikts.

 

Ja prombūtnes periodā aizliegts veikt laika uzskaiti, tad sagaidāmais laiks netiek attēlots.

 

Ievades formā izvēlas funkciju no saraksta, par kuru vēlas uzskaitīt laiku, ievada laiku un, ja nepieciešams, arī piezīmes izvēlētajai funkcijai. Ja nepieciešams atrast konkrētu funkciju, ievadot rakstzīmi laukā Funkcija, tiek atlasīti šo rakstzīmi saturošie ieraksti.

Atzīmējot izvēles rūtiņu Periods, tiek parādīta datumu izvēlne un kalendārs, kurā iespējams norādīt konkrētu periodu No – Līdz, par kuru veikt laika ievadi.

 

Ievadītie dati tiek saglabāti, nospiežot pogu .

 

Ja konfigurācija paredz, ka ievadītais laiks nedrīkst pārsniegt sagaidāmo laiku, tad, ievadot laiku, kas pārsniedz sagaidāmo laiku, tiek parādīts paziņojums, un sistēma šo laiku ievadīt neatļauj.

 

 

Ievadītos laika ierakstus iespējams labot (piemēram, nomainīt funkciju). Veicot dubultklikšķi uz attiecīgā laika ieraksta, tiek parādīts laika ieraksts labošanas režīmā. Datus iespējams labot un saglabāt, nospiežot pogu ; datu labošanu iespējams atcelt, nospiežot pogu ; ierakstu iespējams dzēst, nospiežot pogu .

Ievadītos laika ierakstus iespējams dzēst, izvēloties attiecīgo laika ierakstu un uzklikšķinot uz pogas . Tiek parādīts paziņojums par ieraksta dzēšanu.

 

Lai apstiprinātu ieraksta dzēšanu, jānospiež poga . Lai atceltu ieraksta dzēšanu, jānospiež poga .