Krājumi

Sadaļā Krājumi Horizon WEB ir pieejams krājumu norakstīšanas pieteikumu saraksts. Šos dokumentus izmanto, lai sagatavotu no noliktavas norakstāmo preču (izņemot inventāru) daudzumus.

Darbam  ar krājumu norakstīšanas pieteikumiem nepieciešama licence "Krājumu norakstīšana web".

 

Izvēlne: Darba vieta -> Mani dati -> Krājumi.

 

Sarakstā iespējams pievienot jaunu, labot vai apskatīt iepriekš izveidotus krājumu norakstīšanas pieteikumus, veikt pieteikumu atlasi pēc norādītajiem atlases kritērijiem.

 

 

 

 

Jauna krājumu norakstīšanas pieteikuma izveidošana

 

Krājumu saraksta logā jāspiež poga Jauns un jāizvēlas krājumu norakstīšanas pieteikuma dokumenta tips.

 

 

Tiek atvērts norakstīšanas pieteikuma dokumenta ievades logs, kas sastāv no divām daļām.

Augšējā daļā pēc norādītājiem atlases kritērijiem (Noliktava, Periods no/līdz, Nomenklatūru grupa) ir pieejama atskaite ar nomenklatūru apgrozījumu un laukiem, kuros norāda norakstāmo preču daudzumu vai preču atlikumu. Apakšējā daļā pieejams rindiņu saraksts ar pieteikumā iekļautajām nomenklatūrām, kurām atskaitē ievadīts norakstāmais daudzums.

 

 

Pieteikumā pieejami lauki:

Atlases lauki

Noliktava – norāda noliktavu, no kuras preces tiks izsniegtas. Laukā iespējams izvēlēties vienu no WEB lietotājam piesaistītajām noliktavām. Noliktavu iespējams mainīt, ja pieteikumā nav iekļauta neviena nomenklatūra. Mainot noliktavu mainās pieteikumā attēlotās atskaites saturs.

Periods no/līdz –periods par kādu atlasīt datus nomenklatūru apgrozījuma atskaitē. Periodu iespējams mainīt, ja pieteikumā nav iekļauta neviena nomenklatūra. Mainot periodu mainās pieteikumā attēlotās atskaites saturs. Krājumu norakstīšanas pieteikuma datums Horizon tiks aizpildīts ar Perioda Līdz datumu.

Nomenklatūru grupa – datu atlases vajadzībām iespējams norādīt nomenklatūru grupu. Mainot nomenklatūru grupu mainās attēlotās atskaites saturs, bet saglabājas iepriekš pieteikumā iekļautās preces un to daudzumi.

 

Atskaites lauki

Norakstīt – norakstāmais daudzums. Ievada lietotājs vai sarēķina programma pēc tam, kad lietotājs norādījis beigu daudzumu.

Atlikums – atlikušais daudzums. Ievada lietotājs vai sarēķina programma pēc tam, kad lietotājs norādījis norakstāmo daudzumu.

Sagatavots norakstīšanai – daudzums, kurš iekļauts atskaites periodā izveidotajos norakstīšanas pieteikumos, kuri ir statusos – Sagatavots, Pieteikts un Apstiprināts, kā arī norakstīšanas pavadzīmēs, kuras ir statusā Sagatave.

Brīvais atlikums – noliktavā pieejamais brīvais atlikums uz tekošo brīdi. Lietotājam netiek atļauts norakstīt vairāk kā pieejamais brīvais atlikums noliktavā.

 

Pieteikuma lauki

Daudzums – norakstāmais daudzums

Piezīmes – komentāri brīva teksta veidā

 

Ja pieteikumā nav aizpildīta visa nepieciešamā informācija un to vēlāk būs nepieciešams labot vai papildināt, tad nospiež pogu .

Ja pieteikumā ir aizpildīta visa nepieciešamā informācija, tad nospiež pogu un pieteikumam tiks aktivizēts saskaņošanas process (skat.Dokumentu saskaņošanas funkcionalitātes vispārējs apraksts).

Pieteikuma statuss tiek mainīts uz Pieteikts un dati tajā vairs nav maināmi.

 

No Horizon WEB ievadītajiem pieteikumiem Horizon veidojas Krājumu norakstīšanas pieteikumi, no kuriem pēc tam ģenerē norakstīšanas pavadzīmes (Horizon -> Dokumenti > Noliktava > Pieteikumi > Norakstīšanas pieteikumi).