Koplietošanas funkcionalitāte

1. Vispirms jānodefinē izpildītājs, kas tiks izmantots koplietošanā kādai darbinieku grupai.

Izvēlne: Pamatdati -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Izpildītāji -> Jauns .

Izpildītāja ievadformā vispārējā vārdā nosauc izpildītāju un atzīmē izvēles rūtiņu Koplietošana.

 

2. Jāizveido apstiprinātāji, kas būs iesaistīti koplietošanas apstiprināšanas uzdevumu izpildīšanā.

Tiem darbiniekiem, kas būs iesaistīti gan individuālo, gan koplietošanas apstiprināšanas uzdevumu izpildē, papildus ir jāizveido koplietošanas apstiprinātāju kartītes.

Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji -> Jauns .

Apstiprinātāja ievadformā jāatzīmē izvēles rūtiņa Koplietošana - laukā Izpildītāji izvēles sarakstā tiks piedāvāti tikai tie izpildītāji, kuriem ir pazīme Koplietošana.

Ja ir koplietošana, tad Prioritātes netiek izmantotas.

 

3. Scenārija aprakstīšana

 

Izvēlne: Pamatdati -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Scenāriji.

Lai attiecīgajā saskaņošanas etapā tiktu izveidots apstiprināšanas uzdevums, kas pieejams izpildītāju grupai, šajā etapā jāatzīmē izvēles rūtiņa kolonnā Koplietošana un laukā Izpildītājs jānorāda attiecīgais koplietošanas izpildītājs - Izpildītāju izvēles sarakstā tiek piedāvāti tikai tie izpildītāji, kuriem ir pazīme “Koplietošana”.

Šim izpildītājam piesaistītie apstiprinātāji būs tie lietotāji, kuri piedalīsies attiecīgā etapa koplietošanas saskaņošanā.

 

4. E-pastu šablonu uzstādījumi

Ja tiek veikta saskaņošana grupā, tad e-pasta šablonu uzstādījumos, tas pats šablons, kas ir Saskaņotājam attiecas arī uz koplietošanas grupu un attiecīgi e-pasti par notikumiem tiks nosūtīti visai koplietošanas grupai.

Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Saskaņošana -> Šablonu uzstādījumi.

 

5. Horizon, izpildot Apstiprināšanas uzdevumu, ja attiecīgā saskaņošanas etapa scenārijā ir norādīta koplietošana, tad apstiprināšanas uzdevums ir pieejams visai izpildītāju grupai.

Izvēlne: Dokumenti -> Apstiprināšanas uzdevumi -> Attiecīgā veida apstiprināšanas uzdevumi -> Labot .

Apstiprināšanas uzdevuma lauks Saskaņotājs sākotnēji ir tukšs.

 

Kad kāds no saskaņotājiem ir izpildījis apstiprināšanas uzdevumu, viņš tiek automātiski norādīts laukā Saskaņotājs. Pārējiem izpildītajiem šis apstiprināšanas uzdevums izpildei vairs nav pieejams.

 

 

6. Horizon Web, izpildot Apstiprināšanas uzdevumu, ja attiecīgā saskaņošanas etapa scenārijā ir norādīta koplietošana, tad apstiprināšanas uzdevums ir pieejams visai izpildītāju grupai.

Izvēlne: Apstiprināšanas uzdevumi -> Attiecīgā veida apstiprināšanas uzdevumi -> Labot.

Apstiprināšanas uzdevuma lauks Saskaņotājs sākotnēji ir tukšs.

 

Kad kāds no saskaņotājiem ir izpildījis apstiprināšanas uzdevumu, tas tiek automātiski norādīts laukā Saskaņotājs. Pārējiem izpildītajiem šis apstiprināšanas uzdevums izpildei vairs nav pieejams.