Konfigurācijas logs

Izvēlne: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Konfigurācija.

 

Konfigurācijas logā iespējams norādīt:

Nakts stundas

Nepieciešams izvēlēties kādu no iepriekš izveidotajiem Nakts stundu konfigurācijas reģistra ierakstiem.

Atbilstoši izvēlētajai vērtībai, darba laika plānošanas modulī tiek nodefinēti pulksteņlaiki, kad skaitās nakts stundas. Svarīgi to ir norādīt, jo par darbu nakts stundās darbiniekiem pienākas piemaksa.

Ja kādam darbiniekam nakts stundas jāskaita citos pulksteņlaikos, tad to var norādīt pie personas uzskaites vienības.

Minimālai darba laiks (stundās)

Jānorāda stundu skaits, cik darbiniekam vismaz ir  jānostrādā, lai sāktu rēķināt piemaksu par nakts stundām. Piemēram, nakts stundas ir no plkst. 22:00 līdz 06:00. Ja ir norādīts, ka jānostrādā vismaz 2 stundas, tad strādājot līdz plkst. 00:00 nakts stundu piemaksa vēl netiks rēķināta. Bet, ja strādās vairāk kā 2 stundas, tad tiks rēķinātas visas nakts stundas, sākot no plkst. 22:00.

Vidējais diennakts atpūtas laiks

Darba likums nosaka, ka darba devējam jānodrošina vidējais diennakts atpūtas laiks 12 stundas. Šeit norāda vidējo diennakts atpūtas laiku, kas ir jākontrolē.

Noklusētais uzskaites laika veids

Jāizvēlas uzskaites laika veids, kas visbiežāk tiks izmantots plānojot darbiniekiem laiku. Tad HorizonWEB, veidojot plānošanas ierakstus, pēc noklusējuma tiks piedāvāts šis uzskaites laika veids. Izvēlei pieejami tikai tie uzskaites laika veidi, kuriem tips ir Darba stundas.

Veidojot grafiku, atļaut ieplānotajam laikam pārklāties ar prombūtni

Ja izvēles rūtiņa tiks atzīmēta, tad sistēma neaizliegs veidot plānoto grafiku, ja plānā ieplānotais darba laiks pārklāsies ar prombūtni.

Pēc noklusējuma prombūtne nedrīkst pārklāties ar ieplānoto darba laiku.

Grafika ģenerēšanai lietotie dienu tipi

Ja dienu tipiem ir piešķirtas krāsas, un vēlas, lai tieši šīs krāsas uzrādītos Horizon grafikos, tad šeit jānorāda dienu tipi darba dienām un brīvdienām (sestdienām).