Komandējuma kopsavilkuma atskaite

Komandētajai personai un tās vadītājam ir iespējams redzēt kopsavilkuma atskaiti par komandējumiem.

Izvēlne: Pieteikumi -> Komandējumu kopsavilkums.

 

Atskaites atlases parametru joslā tiek norādīts:

- Komandējuma periods no - līdz;

- Komandētā persona: Komandētais, ja atskaiti veido konkrēts komandētais; Vadītājs, ja atskaiti veido vadītājs par pakļautībā esošajiem padotajiem; Pieteicējs, lai sarakstu varētu atlasīt pēc lietotāja, kurš izveidojis komandējuma pieteikumu.

Blakus esošajā laukā tiek ievadīts darbinieka vārds un uzvārds, izvēloties no Darbinieku saraksta.

- Pieteikuma statuss;

- Atskaites statuss.

 

Nospiežot pogu , tiks atlasīti dati pēc norādītajiem atlases nosacījumiem.

 

 

Atskaitē iespējams iegūt un salīdzināt šādus datus par komandējumu pieteikumiem:

 

Plānoto izdevumu kopsumma;

Pieteikto avansu kopsumma;

Apstiprināto avansu kopsumma;

Iesniegto attaisnojamo izdevumu kopsumma;

Apstiprināto attaisnojamo izdevumu kopsumma;

Grāmatoto maksājumu kopsumma, kas attiecināma uz konkrēto komandējumu;

Grāmatoto avansa izdevumu dokumentu kopsumma, kas attiecināma uz konkrēto komandējumu;

Atlikums (starpība starp grāmatoto maksājumu un grāmatoto avansa izdevumu dokumentu kopsummu).

 

Nepieciešamais atskaites kolonnu izskats ir jāuzstāda RVS Horizon.